VIIKON KOLUMNI: Kenen ajatuksia ajattelet?

29.05.2009 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Tiedonantaja nro 21 / 29.5.2009

Kaikilla meillä suurin piirtein ihmisten kirjoissa olevilla on arkijärki, jota myös maalaisjärjeksi on kutsuttu. Osa tästä arkijärjestä on perua jo varhaislapsuudesta, kuten esimerkiksi käsityksemme perusfysiikasta. Pikkuvauvan ei tarvitse tuntea Newtonin painovoimateoriaa ymmärtääkseen, että tavarat putoavat alaspäin. Samanlaisia itsestään selvyyksiltä tuntuvia asioita opimme oman kokemuksemme kautta itsestämme ja ympäristöstämme.Kielen oppimisen ja laajentuvan kommunikaation kautta astumme uudenlaisen oppimisen ja vaikuttamisen piiriin. Koulun fysiikan tunnilla opimme, mitä painovoima on ja että tavarat eivät välttämättä aina putoakaan alaspäin.* * *Marxilaisista tutkijoista ranskalainen Louis Althusser on ehkä syvimmin tutkinut sitä, millä tavalla meidän ajattelumme muodostuu ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Althusser huomasi, että ihminen on jo itse asiassa ennen syntymäänsä vaikuttamisen ja erilaisten ideologioiden kohde.Yhteiskunnassa on useita instituutioita, jotka tavalla tai toisella pyrkivät kasvattamaan ja muokkaamaan ihmistä ja hänen käsityksiään maailmasta koko elinkaaren ajan. Althusser kutsui näitä instituutioita ideologisiksi valtiokoneistoiksi. Tällaisia ovat muun muassa perhe, koulu, kirkko ja media.Althusserin mukaan kapitalistisessa yhteiskunnassa ideologisten valtiokoneistojen perimmäinen tarkoitus on muokata ihmisistä kapitalismin kannalta hyödyllisiä, kuuliaisia alamaisia. Althusser väitti, että tärkein keino tämän saavuttamiseksi on muokata ihmisten arkijärkeä, itsestään selvyyksinä totuuksina pidettyjä asenteita ja mielipiteitä niin, että ne tukevat kapitalistista yhteiskuntajärjestystä.Kapitalistisen järjestelmän ideologia piilottaa itsensä sinne, missä sitä vähiten odottaisi. Monen ihmisen arkijärkeen on esimerkiksi iskostettu "totuuksia", miten ihmiset ovat pohjimmiltaan ahneita oman edun tavoittelijoita, joiden on verisesti kilpailtava keskenään yhteiskunnassa. Jokainen on oman onnensa seppä. Näin on ollut ja näin on aina oleva. Ja niin edelleen.* * *Ihminen ei kuitenkaan ole mikään passiivinen astia, johon noin vain kaadetaan valmiita ajatuksia. Kapitalistiselle ideologialle on mahdollista rakentaa vastavoimaa, toisenlaista ajattelua. Meiltä kommunisteilta se edellyttää arkijärjen kritiikkiä ja sen ideologisten elementtien tunnistamista, itsestään selvyyksien kyseenalaistamista ja ennen kaikkea rohkeutta tutkailla myös oman ajattelumme lähteitä ja juuria. Hyviä työkaluja itsetutkiskeluun ja yhteiskunnan arviointiin antaa marxilaisen tieteen perinne.Pelkällä arkijärjellä emme pitkälle pärjää. Kenen ajatuksia sinä tänään ajattelit?MARKO KORVELA


Kirjoittaja on Tiedonantaja-lehden toimittaja.

Tilaa Tiedonantaja!

Arkiston arkiston artikkeli