Vantaan terveyskeskuspäivystyksen yksityistäminen torjuttava

14.12.2007 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Tiedonantaja nro 46/2007

Vantaan kaupunki aikoo yksityistää terveyskeskuksen päivystystoiminnan kokonaisuudessaan. Palvelut on tarkoitus ostaa MedOne Oy:tä, joka tunnetaan terveydenhoitoalan työntekijöitä vuokraavana yrityksenä. Kyseisen kaltaisten yhtiöiden toiminnassa on monia epäterveitä piirteitä, joihin viittasi muun muassa Helsingin kauppakorkeakoulun vero-oikeuden professori Heikki Niskakangas Helsingin Sanomissa 27.11.07 kirjoittaessaan verotuksen vääristymästä, joka koskee vahvasti terveydenhuoltoa.


Niskakangas toteaa, että veronkiertoa tapahtuu lääkäriyhtiöissä. Ne välttävät työn korkeaa verotusta ja käyttävät hyväksi pääomaverotuksen alhaisuutta. Yhtiön osakkaina oleville lääkäreille maksetaan palkka osinkotulona.


– Kunnat ostavat yhä useammin lääkäripalvelut yhtiöiltä, joille verotus antaa ylivertaisen kilpailuedun, toteaa professori Niskakangas.


SKP:n Vantaan kaupunkijärjestö teki oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan yksimieleisestä päätöksestä, jolla päivystystoiminta päätettiin antaa MedOne Oy:lle.


– Vaadimme päätöksen purkamista, mutta tämän viikon kokouksessaan lautakunta hylkäsi yksimielisesti vaatimuksemme. Seuraava vaihe on valituksen tekeminen, jota nyt ryhdymme valmistelemaan, toteaa kaupunkijärjestön sihteeri Juha Kovanen.
Yksityistäminen vaarantaa yhdenvertaisuuttaKovanen toteaa, että yksityisen liiketoiminnan suuri osuus terveyspalvelujen tuottamisessa maassamme vaarantaa jo nyt kansalaisten yhdenvertaisuutta palvelujen käyttäjinä. Tätä osuutta ei ole syytä kunnallisin päätöksin lisätä.


Kyse on päivystystoiminnan luovuttamisesta yksityiselle yritykselle ilman, että kaupunki olisi osallistunut päivystyspalvelujen kilpailuttamiseen. Ratkaisu tehtiin ilman vaihtoehtoa, jossa kaupunki olisi ollut palvelujen tuottaja samalla konseptilla, jolla tarjouspyynnöt tehtiin


Peijaksen sairaalassa toimivassa Vantaan terveyskeskuspäivystyksessä lääkäriyhtiö MedOne Oy hoitaa jo nyt 70 prosenttia lääkäripalveluista. Näin ollen sillä on ollut ylivertainen tieto ja kilpailuasema mihin tahansa toimijaan nähden.
Hintavertailu ontuuVoittaneen tarjouksen hintaa on verrattu nykytilaan, jossa siis käytetään tunnetusti kalliita keikkalääkäreitä, jotka nekin ovat MedOne Oy:n lääkäreitä. Säästö on näin saatu näyttämään suurelta.


– Vertailuun tarvittaisiin ehdottomasti kaupungin omana toimintana tuotettujen palvelujen hinta., jotta saataisiin oikea kuva kustannuksista., sanoo Kovanen.


MedOne Oy:n edustaja nimeää kysynnän hallinnan tärkeäksi päivystystoiminnan kriteeriksi omassa toiminnassaan.


– Mitä lääketieteellistä tai muuta tietoa on vain MedOne Oy:n hallussa, jolla vähennetään terveyspalvelujen kysyntää Vantaalla? kysyy Kovanen.


– Onkin syytä epäillä, että kyse on terveyspalvelujen käytön estämisestä.
Epätervettä toimintaaVoidaan epäillä yksityisen palveluntuottajan toimintatapojen sopivuutta julkiseen terveydenhoitoon. MedOne Oy:n osalta on monia esimerkkejä, joissa sen toimintatavat tuovat epäterveitä piirteitä julkisen terveydenhuollon piiriin. Yhtiön strategiana on toimia julkisen hallinnon ylläpitämissä tiloissa ja hyödyntää toiminnassaan julkisen terveydenhuollon palveluksessa olevia työntekijöitä.


Myös Vantaan kaupungin ja MedOne Oy:n sopimuksen eräänä lähtökohtana on ollut yhteistoiminta kaupungin organisaatiossa työskentelevien kanssa.


– Mitään tietoa ei ainakaan vielä ole siitä, miten kustannukset tästä yhteistoiminasta jaetaan ja mikä rooli niillä on.


– Näyttää siltä, että yksityinen yritys on tunkeutumassa kaupungin organisaation sisään ja rahastaa kaupunkia suruttomasti, toteaa Kovanen. (TA)

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Arkiston arkiston artikkeli