Tehy taisteli menestyksellä

23.11.2007 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Tiedonantaja nro 43/2007

Tehyn ja kuntatyönantajan palkkakiista päättyi maanantaina työntekijäpuolen voittoon. Aikaansaatu sopimus on pituudeltaan kaksi ja puoli vuotta, johon on osittain sovittu jatkosopimus puoleksitoista vuodeksi. Sopimuksella Tehy saavuttaa oman arvionsa mukaan noin 22-28 prosentin palkkakehityksen seuraavan neljän vuoden aikana, mikäli mukaan lasketaan liiton arvioima 4-6 prosentin yleiskorotus vuosina 2010-2011.


Palkkaratkaisu on etupainotteinen. Ensimmäiselle sopimusvuodelle on tulossa kolmessa eri erässä yhteensä noin 10 prosentin korotukset. Ratkaisu painottuu yleiskorotuksiin, mutta se sisältää myös neljän prosentin järjestelyvaraeriä sekä Tehyn mukaan kustannusvaikutuksiltaan melko merkittäviä alarajakorotuksia.


Lisäksi sopimus sisältää 270 euron kertaluontoisen korotuserän joka maksetaan 1. joulukuuta 2007.
Kamppailulla innostava vaikutusTehyn asiamies Maija Wilskman pitää palkkaratkaisua kompromissina, mutta Tehyn kannalta hyvänä sellaisena. Hän huomauttaa, että palkankorotusten lisäksi sopimukseen kirjattiin tärkeitä asioita muun muassa luottamusmies- ja neuvottelujärjestelmästä.


– Saavutukseksi täytyy laskea myös se, että saimme kamppailulla innostettua nuoria mukaan ay-toimintaan, mikä hyödyttää muitakin ammattiliittoja. Ihmiset ovat heränneet siihen, että yhdessä toimimalla voi vaikuttaa, sanoo Wilskman.


Muut kunta-alan järjestöt neuvottelevat vuosien 2010-2011 korotuksista syksyllä 2009. Näille neuvotteluille Tehyn sopimus antaa hyvän pohjan.


Wilskmanin mielestä työtaistelulla on ollut suuri merkitys arvokeskustelun herättäjänä. Esiin ovat nousseet muun muassa julkisten hyvinvointipalvelujen tulevaisuus sekä työntekijöiden oikeus työtaisteluun.


Itsekin irtisanoutunut Maija Wilskman arvostelee ankarasti hallituksen sorvaamaa pakkotyölakia, jonka moni hoitaja koki perusoikeuksien vakavana loukkauksena. Suuren yleisön jatkuva tuki kannusti kuitenkin jaksamaan työtaistelun tiimellyksessä.


– Myös eri kansalaisjärjestöjen ja muiden liittojen, kuten Toimihenkilöunionin, antama tuki oli äärimmäisen arvokasta, sanoo Wilskman.
Työntekijöitä tarvitaan lisääTurkulaisen pitkäaikaisen Tehy-aktiivin Kaija Kiesslingin mielestä hallituksen puheet hoitotyön tehostamisesta henkilöstöä vähentämällä ovat järjettömiä.


– On selvää, että työntekijöitä tarvitaan lisää. Siitä kertoo jo nyt vuosia käytössä ollut jatkuva töiden järjestely ja työntekijöiden jousto, joka on merkinnyt työvuorojen pikaisia vaihtoja ja ylitöitä. Kun näistä työtaistelutilanteessa pitäydyttiin, syntyi heti runsaasti jonoja ja vaikeita tilanteita, toteaa Kiessling.


Hänen mielestään kuntalaisia ei nyt saa sakottaa asiakasmaksujen korotuksilla, josta on otettu lyömäase työtaistelua vastaan. Varat on osoitettava valtion ylijäämäpussista, jonne rahat on tuotettu kansalaisten työllä.


Kaija Kiessling tyrmää myös yksityisen sektorin terveyspalvelujen käytön. Sen korkea kustannustaso on jo tunnettu tosiasia, ja yksityisenkin sektorin on ennen pitkää nostettava palkkatasoaan julkisen mukaan.
SKP onnittelee TehyäOnnittelut kaikille tehyläisille rohkeasta ja määrätietoisesta kamppailusta, joka toi hienon tuloksen, todetaan SKP:n Tehyllä lähettämässä onnitteluviestissä.


– Saavuttamanne sopimus osoitti, että yhteisellä kamppailulla ammattiyhdistysliike voi parantaa merkittävällä tavalla jäsentensä asemaa, vahvistaa työn arvostusta ja edistää sukupuolten tasa-arvoa. Teidän päättäväinen toimintanne on jo auttanut ja auttaa muitakin kunta-alan työntekijöitä saamaan paremmat työehdot. Samalla työtaistelunne ja sen saama laaja kansalaisten tuki nosti esiin tarpeen lisätä julkisen terveydenhuollon voimavaroja ja valtiovallan keskeisen vastuun huolehtia siitä. Esimerkkinne kannustaa jatkamaan toimintaa kaikille tasavertaisesti kuuluvien julkisten palvelujen, oikeudenmukaisemman tulonjaon, tasa-arvon ja ammattiyhdistystoiminnan oikeuksien puolesta, SKP:n onnitteluissa todetaan.MARKO KORVELA

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Arkiston arkiston artikkeli