Tätä on varallisuusvero

10.12.2004 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja:

* Varallisuusverovelvollisia ovat lähinnä luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät. Kotimaiset yhteisöt, kuten osakeyhtiöt, ovat vapaat varallisuusverosta.


* Vuodesta 1995 lähtien puolisoiden varallisuutta on verotettu erikseen. Alaikäisen lapsen varallisuus lisätään sen vanhemman varallisuuteen, jonka varallisuus on suurempi.


* Veronalaisiksi varoiksi lasketaan verovelvollisella verovuoden päättyessä oleva rahanarvoinen omaisuus, kuten esimerkiksi kiinteistöt ja muu reaaliomaisuus, pörssi- ja muiden yhtiöiden osakkeet, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet sekä käteiset rahavarat ja saamiset. Omaisuudesta vähennetään velat ja vero määrätään nettovarallisuuden perusteella.


* Verosta vapaata varallisuutta ovat esimerkiksi henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu koti-irtaimisto, pankkitalletukset sekä lähdeveron alaiset tilit.


* Pääsäännön mukaan omaisuuden verotusarvo lasketaan sen käyvän arvon mukaan. Käytännössä monen omaisuuserän arvo lasketaan kuitenkin verolainsäädännön mukaan alle käyvän arvonsa. Esimerkiksi pörssiyhtiön osakkeen sekä työsuhdeoption verotusarvo on 70 prosenttia käyvästä arvosta.


* Varallisuusveroasteikko vuonna 2003 oli seuraava: verotettavan varallisuuden alaraja oli 185 000 euroa; vero alarajalla oli 80 euroa; vero alarajan ylittävästä varallisuudesta oli 0,9 prosenttia.


* Varallisuusvero tuotti valtiolle vuonna 2002 noin 105 miljoonaa euroa.


* Varallisuusveroa maksoi kaikkiaan 36 447 henkilöä.

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Arkiston arkiston artikkeli