Pro kuntapalvelut vastaan Jussi Pajunen

21.12.2007 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Tiedonantaja nro 47/2007

Helsingin kaupunginvaltuusto käy poikkeuksellisesti jo 16.tammikuuta lähetekeskustelun vuoden 2009 talousarvion raamista. Puolueisiin sitoutumaton Pro kuntapalvelut -verkosto ihmettelee kiirettä, koska siihen mennessä ei ole lautakuntien ja virastojen arvioita vuoden 2009 menotarpeista eikä mahdollisuuksia kansalaiskeskusteluun.


Verkosto on huolestunut Helsingin ensi vuoden budjetin perusteluihin sisällytetystä kannanotosta, jonka mukaan vuoden 2009 talousarvion valmistelussa on tarkoitus käynnistää "talouden tervehdyttämisohjelma", jolla puretaan asteittain energialaitoksen tuloutukset kaupungin muiden palvelujen rahoitukseen.
Kenen hyväksi voittoja käytetään?Kaupunginvaltuustolle luovuttamassaan kirjelmässä Pro kuntapalvelut -verkosto muistuttaa, että Helsingin Energian voittoja on käytetty kaupungin muun toiminnan rahoittamiseen vuosittain 50–150 miljoonaa euroa. Ei ole mitään syytä olettaa, että tuotot yhtäkkiä romahtaisivat.


– Kunnallisen liikelaitoksen voittojen kohdentaminen helsinkiläisten palveluihin on perustelua. Jos voittoja ei käytetä omistajien eduksi, kenen sitten?


Verkosto toteaa, että energialaitoksen investointeja ei ole missään vaiheessa rajoitettu voittovaroista tehtyjen siirtojen takia.


– Jos Helsingin Energian voittovarat jätettäisiin kokonaan sen omaan taseeseen, energialaitoksen arvo tietysti kasvaisi. Tällä olisi merkitystä, jos se aiotaan yhtiöittää, viedä pörssiin tai myydä, varoittaa verkosto kaupunginjohtaja Jussi Pajusen yhtiöittämispuheisiin viitaten.


Kirjelmässä muistutetaan myös siitä, että kaupungin budjetti on selvästi alimitoitettu sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta.
Sanojen ja tekojen ristiriitaUseimmat kirjelmän vastaanottaneet valtuustoryhmien edustajat kertoivat, että he eivät ole sitoutuneet Pajusen esittämään palvelujen rahoituksen


Saman illan valtuuston kokouksessa kaikki valtuutetut SKP:n ja asukaslistan ryhmää lukuun ottamatta hyväksyivät kuitenkin uudelleen päätöksen, jonka mukaan energialaitoksen voittovaroista tehtävien tuloutusten lopettaminen on lähtökohtana vuoden 2009 budjetin valmistelulle.


Kaupunginjohtaja Pajunen yritti perustella tuloutusten lopettamista erilaisilla uhkakuvilla, mutta tunnusti itsekin, että niistä mikään ei näytä todennäköiseltä. SKP:n ja asukaslistan Yrjö Hakanen ihmetteli, miksi kaikki muut valtuustoryhmät hyväksyvät jo toistamiseen päätöksen tehdä peruspalvelujen rahoituksen leikkausohjelma, vaikka ne valtuuston ulkopuolella puhuvat toista eikä kaupungin johtokaan kykene esittämään leikkaamiselle perusteita.

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Arkiston arkiston artikkeli