Pirkanmaan sosiaalifoorumi lähti reippaasti liikkeelle (1.11. 02)

01.01.2000 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Hannu Oittinen


Pirkanmaan sosiaalifoorumin osanottajat olivat tyytyväisiä
viikko sitten pidettyyn foorumiin ensimmäiseen kokoontumiseen. Valmisteluissa
ja itse tapaamisessa puhetta johtaneen

Tarja Västilän

mukaan
tapahtuma osoitti tarpeellisuutensa ja kannustaa jatkamaan- Yhden päivän aikana päästiin raapaisemaan vain
pintaa, joten seuraavalla kerralla on syytä järjestää
kaksipäiväinen tapaaminen. Tärkeintä on kuitenkin, että
toiminta eri muodoissaan jatkuu ja kansalaisten ääni tulee julkisuuteen
foorumin kautta, sanoi Tarja Västilä.Foorumi kokosi noin 40 eri kansalaisjärjestöissä toimivaa
aktiivia. Yleiskeskustelun ja alustusten lisäksi työskenneltiin
kolmessa työryhmässä. Julkisia palveluja pohdittiin

Mirva
Tossavaisen

johdolla, köyhyyttä ja syrjäytymistä

Jari Heinosen

vetämässä ryhmässä ja

Otto
Aurasen

työryhmässä keskusteltiin tiedosta, vallasta
ja omistajuudesta.


Tapahtuman aluksi Maan Ystävien puheenjohtaja

Anastasia Laitila

alusti sosiaalifoorumiliikkeestä kansalaisyhteiskunnan rakentajana
ja tutkija Jari Heinonen sosiaalipolitiikasta kansainvälistymisen paineessa.- Eräs ajankohtainen esimerkki, joka osoittaa globalisaation ja
ihmisten välisen arjen yhteyden, on palvelujen yksityistämiskeskustelu
ja palvelujen yksityistäminen. Kun julkisia palveluita halutaan laajasti
yksityistää, on taustalla niiden liittäminen osaksi vapautuvia
maailmanmarkkinoita. Palvelut halutaan markkinoistaa, sanoi sosiaalipolitiikan
tutkija Jari Heinonen.Hän muistutti, että parhaillaan on menossa Maailman kauppajärjestön
WTO:n ja EU:n välillä GATS-neuvottelut, joiden eräs päätavoite
on saada kilpailu ja yksityistäminen koskemaan kaikkia julkisia palveluja,
niin sähkö- ja vesilaitoksia kuin myös sosiaali- ja terveyspalveluja.- Suunnitelmat ovat pitkällä. Ei tarvitse kuin katsoa Tampereen
kaupungin uutta palvelujen hankintalautakuntaa ja -strategiaa. Niissä
on kyse juuri siitä, että kaupungin ei itse tarvitsisi tuottaa
kaikkia palveluja, vaan ne voitaisiin ns. ulkoistaa. Tien päässä
voi häämöttää tulevaisuus, jossa McDonalds -hampurilaisketjujen
tyyppiset suuret amerikkalaiset palvelumonopolit huolehtisivat vaikkapa
koko Tampereen kaupungin vanhustenhuollosta, sanoi Heinonen.Julkisten palvelujen ja yksityistämisen suhdetta pohtinutta työryhmää
vetänyt Mirva Tossavainen muistutti samasta asiasta. Hän totesi,
että verotuksen jatkuva alentaminen tähtää juuri markkinavetoisuuden
lisäämiseen, eikä ihmisten hyvinvoinnin ja palvelujen turvaamiseen.- Toteutuessaan tämä heikentää myös kunnallisten
työntekijäin asemaa ja nämä heikennykset tuntuvat erityisen
voimakkaina naisvaltaisilla aloilla. Kuntien henkilöstön lisääminen
lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi on kiireinen tehtävä,
sanoi Mirva Tossavainen.Kolmas työryhmä pohti tietoa, omistajuutta ja valtaa. Työryhmää
vetänyt Otto Auranen muistutti, että julkisilla varoilla tuotettu
tieto on vaarassa, mikäli markkinoiden ote tiedosta vahvistuu.- Jos tulevaisuudessa esimerkiksi koulutuksen ja hallinnon pitää
maksaa yksityisille yhtiöille tiedosta ja sen päivityksestä,
ase vaarantaa vapaan tiedon hankkimisen ja lisää sosiaalista eriarvoisuutta,
sanoi Otto Auranen.


Osoituksena tähän asti tehdystä foorumityöskentelystä
on 4. marraskuuta aloittava sosiaalipäivystys Tapaturma- ja sairausinvalidien
toimistolla. Joka toinen maanantai klo 16 pidettävässä päivystyksessä
sosiaalisiin kysymyksiin perehtyneet kansalaisaktiivit, tutkijat ja luottamushenkilöt
kuuntelevat kansalaisten huolia ja ottavat heidän asioitaan hoidettavakseen.Päivystäjiksi ovat jo lupautuneet mm. tutkija Jari Heinonen,
lomakodin johtaja Tarja Västilä, Asukasliiton puheenjohtaja

Herkku
Hernesniemi

sekä kaupunginvaltuutettu

Taavi Lintunen

ja
varavaltuutettu

Pertti Keihänen

. Päivystyksen osoite on
Näsilinnankatu 22 A, 6.krs.


Tilaa Tiedonantaja!

Arkiston arkiston artikkeli