Oikeudenmukaisen ja ihmisarvoisen kehityksen puolesta

01.01.2000 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja:


Suomen kommunistisen puolueen Turussa viime viikonvaihteessa pidetty
edustajakokous esitti muille vasemmistolaisille sekä ay- ja kansalaisliikkeille
uusliberalismin vastaisen yhteistoimintaverkoston muodostamista. SKP:n mielestä
yhteistyötä tarvitaan tulonjaon ja työelämän muuttamiseksi
oikeudenmukaisemmaksi, rahan vallan korvaamiseksi kansan vallalla, Suomen
pitämiseksi erossa Natosta ja EU:n sotilaallisesta toiminnasta sekä
talouden ekologisen rakennemuutoksen toteuttamiseksi.Vaikka taloudellisen ja poliittisen eliitin valta näyttää
lujalta, puuttuu siltä tärkein -- nimittäin kansalaisten
enemmistön tuki, todetaan SKP:n aloitteessa. Työajan lyhentäminen
Ranskassa, euroon siirtymisen torjuminen Tanskan kansanäänestyksessä
ja ylikansallisen yhtiövallan voimistamiseen tähdänneen MAI-sopimuksen
kaataminen ovat esimerkkejä siitä, että toisenlainen politiikka
on mahdollinen.Vetoomuksen lisäksi edustajakokous hyväksyi laajat teesit,
lausuman "SKP vaatii oikeutta tulonjakoon", kansainvälisen
lausuman imperialistista voimapolitiikkaa vastaan sekä päätöksen
SKP:n valmistautumisesta eduskuntavaaleihin. Tällä päätöksellä
edustajakokous käynnisti eduskuntavaalityön, jonka tavoitteena
on tehdä SKP:stä vaikutusvaltainen, myös eduskunnassa edustettuna
oleva puolue. Kokous hyväksyi vastaukset puoluejärjestöjen
tekemiin aloitteisiin sekä perusjärjestöjen asemaa vahvistavat
sääntömuutokset. 
Valtionyhtiöitä ei saa myydäSKP vaatii eduskuntaa hylkäämään kokonaan valtionyhtiöiden
yksityistämistä koskevan esityksen.Valtion ja kuntien toimintaa on päinvastoin laajennettava uusille
alueille, kuten ympäristöteknologian ja paikallistalouksien kehittämiseen
sekä internet-yhteyksien turvaamiseen jokaiselle. 
Suomi pidettävä erossa Natosta ja euroarmeijastaSKP vastustaa taisteluhelikopterien hankkimista ja asemäärärahojen
lisäämistä, joka liittyy puolueen mielestä Suomen armeijan
tekemiseen Nato-yhteensopivaksi. Suomi on pidettävä erossa Natosta
ja euroarmeijasta.Turvallisuutta ei SKP:n mielestä lisätä aseilla vaan aktiivisella
rauhanpolitiikalla, yhteistyöllä ja solidaarisuudella. 
Kuuden tunnin työpäivä ay-liikkeen tavoitteeksiSKP ehdottaa, että ammattiyhdistysliike ottaa tavoitteeksi yleisen
työajan lyhentämisen kuuteen tuntiin päivässä ja
keskimäärin 30 tuntiin viikossa ansiotasoa alentamatta.Työttömien peruspäiväraha on SKP:n mielestä
nostettava heti 160 markkaan päivässä. Edustajakokouksen
hyväksymiin vaatimuksiin kuuluvat myös muun muassa eläketurvan,
toimeentulotuen ja opiskelijoiden aseman ja peruspalvelujen parantaminen,
asumiskustannusten alentaminen sekä vähintään 4 000
markan perusturvan takaaminen kuukaudessa verottomana jokaiselle, jolla
ei ole mahdollisuutta muuhun tuloon työttömyyden, sairauden, vanhuuden,
opiskelun tai muun vastaavan syyn vuoksi. 
Vauhtia Tiedonantaja-työhönTyö Tiedonantaja puolesta oli erittäin keskeisesti esillä
edustajakokouksessa. Kokous päätti, että kaikissa piireissä
ryhdytään järjestämään Tiedonantajan katumyyntiä
ja järjestetään syksyn alussa esimerkiksi "Punaiset
lauantait" -nimellä tapahtumia, joissa kampanjoidaan lehden puolesta
sekä käsitellään lehden tilaushankintaan ja tunnetuksi
tekemiseen liittyviä kysymyksiä.Kokous päätti, että puolueelle muodostetaan kunnallispoliittinen
jaosto, joka saa tehtävksi järjestää paikallis- ja aluepolitiikkaa
käsittelevän tapahtuman vuosittain sekä hankkia aineistoja
kunnallispolitiikassa mukana olevien käyttöön.Valitulle keskuskomitealle annettiin tehtäväksi koota naistyöryhmä,
jonka tehtävänä on naisten toiminnan kehittäminen ja
yhteisverkoston rakentaminen kommunistinaisten kesken. 
Laajasti kansainvälisiä tervehdyksiäSKP:n kokoukseen osallistui 20 ulkomaisten kommunististen ja muiden vasemmistopuolueiden
edustajaa. Mukana oli vieraita Irakista, Italiasta, Kiinasta, Kreikasta,
Kuubasta, Norjasta, Palestiinasta, Portugalista, Saksasta, Tanskasta, Ukrainasta,
Venäjältä, Vietnamista ja Virosta.Vieraat välittivät SKP:lle menestyksen ja jatkuvan yhteistyön
toivotukset. SKP ilmaisi solidaarisuutensa veljespuolueiden ja vapautensa
puolesta taistelevien kansojen kamppailulle.Sähkeitä kokoukselle saapui muun muassa Espanjan, Intian, Iranin,
Israelin, Itävallan, Kanadan, Korean, Kyproksen, Luxemburgin, Tshekin,
Turkin, Unkarin ja USA:n kommunistisilta ja muilta vasemmistopuolueilta.SKP:n kokouksen yhteydessä pidettiin myös kansainvälinen
seminaari yksityistämisen ja uusliberalismin vastaisesta yhteistoiminnasta.Edustajakokouksen aikana SKP:n piirijärjestöjen edustajat suorittivat
kunniakäynnit punaisten ja vastarintataistelijoiden muistomerkeille
sekä Leninin patsaalle.


Tilaa Tiedonantaja!

Arkiston arkiston artikkeli