Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia

07.12.2007 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Tiedonantaja nro 45/2007

Euroopan vasemmiston puolueen naisten toimintaryhmä, EL-Fem, kokoontui Prahassa 23. marraskuuta pohtimaan mm. työelämän muutoksiin, naisten oikeuksiin ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyviä kysymyksiä. Tapaamiseen osallistui kymmeniä naisia useista Euroopan maista.


Tapaamisessa synnytti vilkasta keskustelua erityisesti naisten itsemääräämisoikeuden puolustaminen, osittain Portugalissa hiljan hyväksytyn aborttilain vuoksi. Uusi laki sallii sosiaalisin perustein tehtävän abortin, mikä on ollut roomalaiskatolisessa maassa pitkän taistelun tulos. Roomalaiskatolinen kirkko yleensä ottaen nähtiin voimakkaasti naisia syrjivänä, uskonnolliseen fundamentalismiin perustuvana instituutiona.


Myös suomalaishoitajien palkkataistelu oli keskusteluissa esillä ja herätti ajankohtaisuutensa vuoksi kiinnostusta. Yhteen ääneen todettiin, että naisten työhön ja työnsaantiin liittyvät ongelmat ovat yleisiä kaikkialla Euroopassa EU:n harjoittaman uusliberalistisen talouspolitiikan vuoksi. Yksipuolinen kilpailukyvyn ja jatkuvan talouskasvun korostaminen hyvinvoinnin kustannuksella on merkinnyt varsinkin naisten ja nuorten laajamittaista joutumista pysyvään halpatyöorjuuteen.
Feministisen liikkeen hajanaisuus on ongelmaAjalle ominaisen, vahvan yksilöitymistendenssin katsottiin vaikuttaneen hajottavasti myös feministiseen liikkeeseen. Feministinen toiminta on monissa maissa keskittynyt pieniin, esimerkiksi ammatin perusteella muodostuneisiin ryhmiin, jotka eivät tunnu pystyvän näkemään naisten ongelmia osana laajempaa yleiseurooppalaista ja yleismaailmallista kontekstia.


Jopa kommunististen ja sosialististen puolueiden sisällä naisten toiminnalle ei aina hevin löydy tukea, koska toiminnan koko merkitystä ei ymmärretä. Tästä syystä tiedon ja kokemusten jakamista ja kansainvälistä yhteistoimintaa pidettiin aivan välttämättöminä.


Myös miehiä kaivattiin mukaan feministiseen liikkeeseen, jonka keskeisinä toimintaperiaatteina ovat demokraattisuus, avoimuus ja liikkeen kollektiivinen johtaminen. Useat osallistujat olivat sitä mieltä, että naisliikkeeseen on voitava liittyä myös niiden feminististen vasemmistolaisten, jotka eivät ole Euroopan vasemmiston puolueen jäseniä.
Naiset tarvitsevat oman vapausliikkeenNaisten tapaaminen huipentui sunnuntaina 25. marraskuuta Euroopan vasemmiston puolueen puoluekokoukselle esitettyyn vetoomukseen. Päivä sattui olemaan myös YK:n kansainvälinen teemapäivä, joka on omistettu naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi, ja EL-Femin vetoomus liittyi kiinteästi päivän teemaan.


Vetoomuksessa todetaan, että naisiin kohdistuu tätä nykyä hyvin moninaisia patriarkaalisen sorron ja väkivallan muotoja. Sodat ja konfliktit kidutuksineen ja joukkoraiskauksineen, perheväkivalta, pätkätyöt, yleinen taloudellinen turvattomuus ja uskonnollinen fanatismi varjostavat miljoonien naisten elämää. Naiset ovat alakynnessä niin sodan kuin rauhan aikoina, niin uskontoon nojaavissa perinteisissä yhteisöissä kuin rankkaa sosiaalis-taloudellista murrosta elävissä jälkimoderneissa yhteiskunnissa.


Vetoomuksessa muistutetaan ennen kaikkea siitä, että naisten oikeudet on ymmärrettävä perustavaa laatua olevina ihmisoikeuksina, joiden toteutuminen on myös miesten enemmistön edun mukaista ja solidaarisuuteen perustuvan, uudenlaisen yhteiskunnan synnyn edellytys. Sosialismia ei voida saavuttaa irrallaan naisten oikeuksien puolustamisesta, irrallaan feminismistä.


EL-Femin vetoomus luettiin puhujalavalla ääneen parinkymmenen erimaalaisen ja erikielisen naisen voimin siten, että itse kukin luki vuorollaan pätkän vetoomustekstiä omalla äidinkielellään. Vetoomuksen yhteydessä katsottiin diaesitys naisten kamppailuista aiempina vuosikymmeninä DDR:n ja Romanian naisliikkeissä.


Tämä "näyttämön valtauksemme" oli mielestäni kokemuksena sekä hyvin yhteisöllinen että hyvin moniääninen – ja ehkä samalla myös luova feministinen protesti patriarkaalisia puhetraditioita kohtaan.SATU KORTELAINEN


* Kirjoittaja osallistui Prahassa pidettyyn Euroopan vasemmiston naistapaamiseen.

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Arkiston arkiston artikkeli