Metallin kentän on herättävä toimintaan!

21.12.2007 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Tiedonantaja nro 47/2007

Haasteet ovat kovat ammattiyhdistysliikkeen ollessa suurten muutosten kourissa. Näin vastaa tamperelaisen Metalli Seiskan puheenjohtajaksi juuri valittu Bronto Skyliftin pääluottamusmies Pauli Schadrin kysymykseen metallin luottamustehtävien tuomasta vastuusta.


– Työehtosopimuksista neuvotteleminen on siirtynyt yhä enemmän työpaikoille. Suurilla työpaikoilla ja ammattiosastoissa on vielä tarvittavaa voimaa, mutta pienillä työpaikoilla ei ole todellisia tasaveroisia neuvottelumahdollisuuksia, sanoo Pauli Schadrin.
Osastoista tehdään


huvitoimikuntiaPauli Schadrin arvioi, että alkava vuosi on Seiskan historian vaativin, sillä Metalliliitto joutuu liittokokouspäätöksellään ottamaan kantaa teollisuusliittojen fuusioon eli Teamiin. Tähän saakka liittokokouksen siunausta ei ole ollut, vaan liiton johto on jäsenistön vastustuksesta huolimatta liputtanut Teamille.


Metalli Seiskan uusi puheenjohtaja muistuttaa, että lokakuussa 12 Metalliliiton suurta ammattiosastoa yhteiskokouksessaan Porissa otti selvän kannan itsenäisen liiton ja ammattiosastojen puolesta fuusiota vastaan.


– Väitetään Teamista mitä hyvänsä, se merkitsee käytännössä ammattiosastojen toiminnan alasajoa ja myös liittojen itsenäisen toiminnan lopettamista. Jäsenmaksujen alentaminen on yksi tie tällaista muutosta kohti.


Metalliliiton jäsenmaksu on nyt 1,4 prosenttia, josta osastopalautuksen osuus on 1,9 prosenttia. Pauli Schadrin toteaa, että jos jäsenmaksu puolitetaan, osastopalautuksen osuus putoaa yli 50 prosenttia.


– Millä sitten työntekijöitä palkataan, tai yleensä edunvalvontaa järjestetään? Ammattiosastoista tulee huvitoimikuntia, mutta siihen kai muutoksella pyritäänkin. Jos Team toteutuu, ammattiosastojen ääni katoaa lopullisesti palkkaneuvotteluissa ja muussa edunvalvonnassa.


Metalli Seiska teki Schadrinin mukaan tänä vuonna noin sata esitystä liiton työehtosopimukseen. Eipä näy osastojen kanta sopimuksessa nytkään, mutta Team veisi myös mahdollisuuden vaikuttaa liiton linjauksiin. Vaikka liittojohto torjuu tappionsa pelossa jäsenäänestyksen Teamista, pitää Schadrinin mielestä vaatia jäsenäänestystä näin isosta asiasta.
Sopimus vie kohti


kuusipäiväistä viikkoaPauli Schadrin kertoo, että kentän kannasta piittaamaton Metallin tes pitää sisällään aivan käsittämättömiä linjauksia. Rajuimmasta päästä on linjaus, jonka mukaan luovutaan porrastetuista 50:n ja 100 prosentin ylityökorvauksista, ja siirrytään yhteen 55 prosentin korvaustasoon. Tämä ja muut pahimmat heikennykset on tessin sisällä siirretty työryhmien työstettäviksi, mutta ne sisältyvät vuoteen 2010 saakka voimassa olevaan sopimukseen.


– Monella alalla tuotanto pyörii ylitöiden varassa, joita vallankin nuoret asuntovelkaiset työläiset mielellään ottavat vastaan. Mutta jos ylityöt lisääntyvät ja niistä saatava korvaus romahtaa, merkitsee se siirtymistä takaisin kuusipäiväiseen työviikkoon.


Kun kysyn Schadrinilta, miten tällainen sopimus ylipäätään on ollut mahdollista hyväksyä, hän näkee syyt työelämän ulkopuolella.


– Neuvottelijoiden ja päättäjien yhteys työelämään ja työläisten arkeen täytyy olla täysin poikki. Kun sen ovat hyväksyneet sekä demarien että vasemmistoliiton edustajat, taustalla täytyy olla poliittinen konsensus, jopa puolueiden yhdistymishanke.


Sopimuksen todellisesta sisällöstä vaietaan jopa työpaikoilla ja ammattiosastoissa. Pauli Schadrin kertoo, että kun Skp:n Tampereen piirin Duunari-lennäkkiä on jaettu metallin työpaikoilla Tampereella, se on aiheuttanut melkoista kuohuntaa.


– Metallin kenttä on tosi vihainen. Demarien ja vasemmistoliiton kannattajat kyselevät edustajiltaan, miksi vain Skp kertoo näistä sopimuksen sisältämistä heikennyksistä. Ensi keväänä on mahdollisuus tehdä muutos äänestämällä liittokokousvaaleissa koko liiton johto ja hallinto uusiksi, painottaa Pauli Schadrin.


Hän kertoo, että SKP on asettamassa ainakin Pirkanmaalla oman listan liittokokousvaaleihin, ja toivoo että myös muualla päädytään samaan ratkaisuun. Muutos tulee vain tekemällä – ei toivomalla vuodesta toiseen.


–Tällä linjalla toimien ollaan kaikkien työläisten asialla puoluekannasta tai muusta sitoutumisesta riippumatta. Tämä on kentän vaihtoehto ylätason politikoinnille.
Kapitalistinen tuotanto


on kestämätön malliVaikka terveydenhoitoalan tilanne on monella tapaa erilainen kuin metallissa, yhtäläisyyksiä myös on. Pauli Schadrin antaa tunnustusta Tehyn palkkakamppailulle ja toivoo sen rohkaisevan ay-kenttää kaikilla aloilla.


– Se oli aito ja rehti kamppailu, niin sitä pitää toimia. Mutta myös kritiikin sijaa löytyy Tehyn sopimuksesta, kuten palkankorotusten sitominen työn tuottavuuden nousuun. Se oli lyhytnäköistä ja voi osaltaan edistää alan yksityistämistä. Mutta pääasia on selkeä liittokohtainen vaatimus palkkojen jälkeenjääneisyyden poistamiseksi.


Schadrinia ihmetyttää, miksi ay-johto edelleenkin haikailee tupon perään, vaikka tupot ovat merkinneet mittavaa kansantulon siirtymää palkkatuloista pääoman hyväksi. Samalla on siirrytty entistä enemmän ylätason politikointiin ja unohdettu ay-liikkeen olemus kansanliikkeenä.


Hän toteaa, että Skp:llä on selkeä vaihtoehto markkinapolitiikalle. Se vastaa työläisten omia käsityksiä ja halua muutokseen, mutta kynnys äänestää kommunisteja on yhä liian korkea. Sosialistisen järjestelmän romahdus on jättänyt vahvat jäljet.


– Vaikka romahdus ei ollut sosialismin vaan sen toteuttajien vika, se vaikuttaa edelleen politiikassa. Tosiasia kuitenkin on, että jos ihmisten toimeentulo aiotaan turvata ja ympäristö pelastaa, tarvitaan vaihtoehtoa kapitalismille. Kapitalistinen tuotanto- ja kulutusmalli on hylättävä, ja se merkitsee myös jostain tinkimistä, sanoo Pauli Schadrin kritisoiden myös kaikkeen suostuvia hallitusvihreitä.
Menossa historian


suurin kuppausHän rohkaisee kaikkia ajattelevia ihmisiä miettimään tämän asian omakohtaisesti ja perin pohjin. Oma kokemus on yhdistettävä politiikan valintoihin, ja on tehtävä käytännön ratkaisuja äänestys- ja muissa valintatilanteissa. Kaikki vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole vaihtoehtoja.


– Perussuomalaisten kannatus on lisääntynyt myös työläisten keskuudessa, vaikka puolueen linja on vain populismia kapitalismin raamien sisällä. Mikään ei oikeasti muutu perussuomalaisia äänestämällä. Tässäkin asiassa vaikuttaa se vanha sosialismilla pelottelu, jolle ei oikeasti ole mitään katetta.


Jos ja kun näin on, mitä on tehtävissä ja millä keinoilla? Pauli Schadrin rohkaisee ihmisiä työpaikoilla ja ammattiosastoissa tarttumaan toimeen, se voi saada aikaan laajempaakin yhteiskunnallista liikehdintää.


– On menossa historian suurin kuppaus, joka näkyy eri aloilla eri tavalla. Kaikki viedään pois mikä vain on mahdollista. Esimerkkinä tämä Metalliliiton sopimus, joka merkitsee isoa askelta taaksepäin.


Euroopan laajuiset työtaisteluoikeudet tulevat entistä ajankohtaisemmiksi, koska EU:n ja rahavallan keinoin edunvalvonta ja solidaarisuus on ajettu ahtaalle. Merimies Unioni voitti laivojen ulosliputusta koskevassa kiistassa, mutta kuka tietää mitä on tulossa.


Työläisten laillisia oikeuksia rajoittavana Pauli Schadrin mainitsee lakkosakot, jotka kurittavat käytännössä vain työntekijäpuolta. Hän muistuttaa, ettei ole pikkusumma, jonka Metalli Seiska on joutunut maksamaan sakkoja viime vuosina.


– Vaikka työnantaja häviäisi irtisanomisen työtuomioistuimessa, se joutuu maksamaan pienen korvauksen siihen nähden mitä työntekijäpuoli maksaa sakkoja tukilakoista. Tämä on esimerkki siitä, mihin ay-liikkeen alennustila on johtanut. Mikään ei kuitenkaan muutu, ellei ammattiliitoissa tapahdu suunnanmuutos ja johdonvaihdos.Teksti ja kuva:


HANNU OITTINEN
*Pauli SchadrinKoneasentaja Bronto Skyliftilla Tampereella, työssä metallissa 1970-luvun alkupuolelta, välillä opiskellut Tampereen teknillisessä oppilaitoksessa, asuu Nokialla.


Pauli Schadrin on metallin ay-aktiivi 70-luvun alkupuolelta saakka, SAK:n nuorisokurssilla 1974, Metalli Seiskan monissa luottamustehtävissä 1995 alkaen, Bronto Skyliftin pääluottamusmies 2007 alkaen. Hän on ollut Metalliliiton ammattitutkintotoimikunnassa Pirkanmaan edustajana 1995-2002, kuulunut piiritoimikuntaan ja ollut liittokokousedustajana.


Schadrin valittiin Seiskan uudeksi puheenjohtajaksi marraskuun lopulla vuoden 2008 alusta alkaen. Metalli Seiskalla on noin 5500 jäsentä koko maassa, valtaosa Pirkanmaalla. Osastolla on 14 työhuonekuntaa, kaksi palkattua työntekijää ja kolmatta haetaan.


Bronto Skylift (ent. Telinekeskus) on yhdysvaltalaisen Federal Signal Corporationin omistuksessa. Yritys valmistaa ajoneuvoalustaisia henkilönostureita, joista 90 prosenttia menee vientiin. Bronto Skylift työllistää Tampereella noin 100 ja Porissa noin 70 työntekijää sekä toimihenkilöitä.

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Arkiston arkiston artikkeli