Manipuloitu unohdus

28.04.2006 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Tiedonantaja nro 17/2006.

Tällä viikolla on muisteltu 20 vuoden takaista Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuutta. Ja vain vähän ennen vuosipäivää julkistettiin mielipidetiedustelu, jonka mukaan suomalaisten suhtautuminen ydinvoimaan ja sen lisärakentamiseen on muuttunut entistä suopeammaksi viidennen ydinvoimalan rakentamisen aikana. Kaksi kolmesta suomalaisesta hyväksyisi myös kuudennen ydinvoimalan.


Suomalaiset näyttää vallanneen kollektiivinen unohdus. Unohdus on kuitenkin suurpääoman, poliittisen eliitin ja valtamedian manipuloima. Manipulaatiossa on käytetty kaikkea mahdollista.


On peloteltu, että ilman ydinvoiman lisärakentamista Suomi ajautuu energiapolitiikassaan hankalaan tilanteeseen ja yhä riippuvaisemmaksi tuontisähköstä. Se taas olisi suureksi osaksi venäläisissä "turvallisuudeltaan epävarmoissa" ydinvoimaloissa tuotettavaa sähköä ja asettaisi meidät alttiiksi Venäjän johdon kiristykselle.


On vedottu kansalaisten kukkaroon markkinoimalla ydinvoimaa varmimpana keinona turvata edullinen energiansaanti. Tässäkin tapauksessa suurpääoman itsekkäät tarpeet on naamioitu "yhteiseksi hyväksi".


On myös vedottu siihen, että ilmastonmuutoksen torjumiseksi ydinvoiman lisärakentaminen on ainoa todella tehokas keino.


Tämän manipulaation alle on haudattu ydinvoimaa koskevat rumat tosiasiat, kuten se, että mitään muuta energiatuotantotapaa ei voi vaarallisuudeltaan verrata ydinvoimaan.


Toisin kuin ydinvoimateollisuus väittää, ydinvoima saastuttaa ja tuottaa radioaktiivisia jätteitä koko polttoaineketjun pituudelta.


Uraanin louhinta tuottaa suuret määrät radioaktiivista hiekkaa ja liejua, jotka saastuttavat ympäristöä ja levittävät radioaktiivista pölyä ja keuhkosyöpää aiheuttavaa kaasua, radonia.


Vakavia ydinonnettomuuksia on sattunut maailmalla useita, ja myös Pohjoismaissa on ollut läheltä piti -tilanteita.


Ydinjätteet säilyvät hengenvaarallisen radioaktiivisina satoja tuhansia vuosia eikä niiden käsittelemiseksi ei ole onnistuttu kehittämään turvallista ja lopullista menetelmää missään päin maailmaa.


Ydinvoima myös pahentaa ilmastonmuutoksen taustasyytä, energiankulutuksen jatkuvaa kasvua ja hidastaa siirtymistä kohti kestävää energiantuotantoa


Maailman 439 ydinreaktorilla tyydytetään alle kolme prosenttia maailman nykyisestä energiantarpeesta. Jo osuuden kaksinkertaistaminen 25 vuodessa tarkoittaisi satoja uusia reaktorihankkeita ennätysmäisen nopealla tahdilla eri puolilla maailmaa. Kuitenkin tämä tuottaisi vain muutaman prosentin globaalin päästövähennyksen.


Jos ennätyksellinen rakennustahti olisi teknisesti ja turvallisuusnäkökulmat huomioiden mahdollinen, se vaatisi erittäin suuret määrät investointivaroja ja veisi rahoituspohjaa varsinkin uusiutuvilta energialähteiltä.


Jos ydinvoimaloiden määrä kaksinkertaistuisi ja vanhojen reaktoreiden käyttöaikaa jatkettaisiin, ydinonnettomuuksien todennäköisyys ja ydinjätteiden määrä kasvaisi rajusti, mikä vaatisi lisää riskialttiita säilytystiloja.


Jos ydinvoiman käyttö lisääntyy, nykyiset uraanivarat eivät riitä, mikä lisää paineita etsiä uraania uusista paikoista, kuten nyt Suomesta. Uraaninlouhinta tuottaa suuret määrät pitkäikäisiä radioaktiivisia jätteitä.


Miksi lisätä ydinvoimaa, jos turvallisemmat vaihtoehdot odottavat käyttöönottoaan?(ES)

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Arkiston arkiston artikkeli