Kettus-juttu osoittaa, että lakeja on tarpeen muuttaa

19.01.2007 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Tiedonantaja nro 3/2007.

Jyväskylä (TA) Aika tarkkaan kolme vuotta sitten tehtyyn Jyväskylän kaupunginjohtajan Pekka Kettusen erorahasopimukseen jätettiin kohta, jossa todetaan sopimuksen sitovan molempia osapuolia sen jälkeen, kun sopimuksen hyväksymistä koskeva hallituksen päätös on saanut lainvoiman. Korkeimman hallinto-oikeuden todettua kesällä 2006 kaupunginhallituksen ylittäneen toimivaltansa, hallituksen päätös ei saanut, eikä tule koskaan saamaan lainvoimaa.


– Johtopäätöksen asiassa luulisi olevan päivänselvä; rahat on perittävä takaisin, sanoo kaupunginvaltuutettu Riitta Tynjä (skp).


Mutta mitään ei ole opittu, kun nykyinen hallitus yksimielisesti esitti, että rahoja ei peritä takaisin. Valtuusto asetti itsensä temppelinharjalle, kun se äänin 40–17, kaksi tyhjää hyväksyi hallituksen esityksen.


Lopullisessa äänestyksessä ollut Kimmo Suomen (sdp) esitys rahojen perimisestä irtisanomisajan palkan ylimenevältä osalta sai kannatusta kaikista poliittisista ryhmistä. Sen sijaan SKP:n ja vasemmistoliiton tekemää esitystä, että laittomasti maksetut rahat tulee periä pois kokonaan, kannatti vain 10 valtuutettua.


Vasemmistoliiton toiminnan ristiriitaisuutta kuvastaa, että heidän edustajansa hallituksessa Ilkka Pernu toimi ryhmän kannan vastaisesti. Valtuustoryhmistä ainoastaan SKP on toiminut eroraha-asiassa johdonmukaisesti ja yhtenäisesti.
Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, ei voi olla lakikaanErorahapäätös oli aikoinaan syvästi kansalaisten oikeustajun vastainen. Ja sitä on myös valtuuston päätös, että oikeudetta maksettua rahaa ei peritä pois. Kuntalaiset kokevat, että päättäjät pitävät kansaa tyhmänä ja katsovat voivansa itse tehdä millaisia päätöksiä tahansa, eikä siitä mitään seuraa.


Vallalla on edelleen vahva kansalaismielipide siitä, että rahat tulisi periä takaisin päätöksen tehneiltä hallituksen jäseniltä. Heille on kuitenkin myönnetty vastuuvapaus ja siitä tehty valitus ei muuttanut päätöstä.


– Se, että kuntalaki antaa valtuustolle mahdollisuuden tällaisiin päätöksiin, osoittaa, että lakeja on tarpeen muuttaa. Arkadianmäellä onkin syytä vaihtaa porukkaa, sanoo Riitta Tynjä.


Valtuusto on ylintä päätösvaltaa käyttävä elin ja se voi käyttää harkintaa. Mutta harkintavaltaa on osattava käyttää oikein.


– Jos vaakakupissa on toisaalla ilman lainvoimaista päätöstä kaupungin kassasta maksetut 200 000 euroa ja toisaalla arvelut oikeudenkäyntikuluista, oikeuspaikasta, oikeudenkäynnin lopputuloksesta ja kaupungin imagosta, niin ei pitäisi olla vaikeaa punnita, miten harkintaa tulee käyttää, toteaa Riitta Tynjä.


Enemmän hän on huolissaan huolissani siitä, millainen kuva Jyväskylästä on jo muodostunut ja edelleen vahvistuu.


– Päätöksentekijät leikkaavat peruspalveluista, lakkauttavat kirjastoja, neuvoloita ym. lähipalveluita ja toisaalta ovat valmiita laittomilla päätöksillä lahjoittamaan kaverilleen yhteisistä verovaroista 200 000 euroa.* * *


Kettusen erorahajupakan vaiheet* 8.12.2003: Kaupunginhallitus hyväksyi Kettusen irtisanoutumisen ja 260 000 euron erorahan.


* 19.1.2004: Kaupunginhallitus pienensi maksettavaa summaa ja päätti panna päätöksen täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta.


* 31.3.2004: Kettusen virkasuhde päättyi.


* 19.4.2004: Kaupunginhallitus pienensi maksettavaa summaa ja päätti panna päätöksen täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta.


* 30.4.2004: Eroraha, 200 000 euroa, maksettiin Kettuselle.


* 23.3.2005: Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoi, että kaupunginhallitus oli korvauksesta päättäessään ylittänyt toimivaltansa.


* 16.5.2005: Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi hallinto-oikeuden päätöksen ja kaupunginhallituksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle tekemän muutoksenhakukirjelmän.


* 6.6.2005: Valtuusto myönsi äänin 39–15, viisi tyhjää, vastuuvapauden tilivelvollisille.


* 6.6.2006: Korkein hallinto-oikeus päätyi äänestyksen jälkeen samaan lopputulokseen kuin hallinto-oikeus 23.3.2005.


* 12.6.2006: Kaupunginhallitus merkitsi KHO:n päätöksen tiedoksi ja totesi, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.


* 30.11.2006: Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi mm. valtuuston myöntämästä vastuuvapaudesta tehdyn valituksen.


* 2.1.2007: Kaupunginjohtaja esitti kaupunginhallitukselle, että Kettuselta ei peritä erorahoja takaisin, asia palautettiin valmisteluun.


* 8.1.2007: Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti valtuustolle, että erorahaa ei peritä Kettuselta takaisin.

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!