Kestävän maailman puolesta

28.02.2014 - 09:38
(updated: 16.10.2015 - 10:39)
Timo Jalkanen haluaa yhdistää eri toimijoita ja saada aikaan keskustelua, etsiä muutoksen mahdollistavia voimatekijöitä. / Ulla Jalkanen |

Kotkalainen Timo Jalkanen on huolestunut. Ihmiskunnan paine uhkaa tänä päivänä paitsi muita eliölajeja, myös koko maapallon tulevaisuutta. Ekologinen kriisi on tosiasia, joka pitää ottaa vakavasti.

Jalkanen on silti läpeensä kyllästynyt maalailemaan uhkakuvia. Neuvostoliitossa yliopistokoulutuksen saanut biologi ja pitkän linjan ympäristöaktivisti haluaa ennemmin pohtia käytettävissä olevia mahdollisuuksia.

– Maailma on pirstoutunut moneen todellisuuteen, ja ihmiset voivat toimia intohimoisesti kukin omassa maailmassaan. Muutoksen saavuttamiseen tarvitaan nyt eri tahojen ja toimijoiden yhteistyötä, sanoo Jalkanen.

Paremman yhteiskunnan eväitä

Ihmiskunnan jatkuvuuden takaamiseksi on maapallon väkiluvun vähennyttävä. Jalkasen mukaan pienenevään väestöön liittyy väistämättä suuri iäkkäitten osuus. Jotta iäkkäämpikin väki pysyisi toimintakykyisenä, täytyy ihmisen koko elinkaari miettiä uudestaan. Tarvitaan toimia, jotka edistävät tervettä lapsuutta ja aikuisuutta.

Väestöpoliittisesti tärkeä merkitys on erityisesti kehittyvien maiden tyttöjen koulutuksella ja kehitysavun suuntaamisella tarkoituksenmukaisemmin.

Myös kulutusta on hillittävä etenkin kehittyneissä maissa. Jalkanen nostaa esille esimerkiksi erilaiset yhteisomistuksen ja yhteisöllisen käytön tavat, joita on jo nyt siellä täällä käytössä. Hyvä elämä on Jalkasen mukaan mahdollista pienelläkin aineellisten luonnonvarojen kulutuksella.

– Tässä on luovuudelle rajattomat mahdollisuudet. Erilaisuus saa kukoistaa, toteaa Jalkanen.

– Pienten tuloerojen yhteiskunta on kaikkein toimintakykyisin yhteiskunta. Tulo- ja varallisuuserojen kaventamisen lisäksi pitää kasvattaa kaikkien yhteiskunnan jäsenten valtaa ja mahdollisuuksia päättää asioista – myös suurista talouskysymyksistä. Itse asiassa siellä, missä tuloerot ovat pienet, on myös kansalaisten yhteiskunnallinen osallistuminen suurempaa.

Jalkasen mielestä muutos kohti kestävää yhteiskuntaa edellyttää myös koulutuksen ja median tukea.

Muutoksen tekijät yhteistyöhön

Edellä kuvattu yhteiskunta muistuttaa paljon sosialismia, jonka ituja on nähtävissä hyvinvointivaltiossa. Timo Jalkasen mukaan hyvinvointivaltion puolustaminen on mitä parhainta ympäristötoimintaa.

On tietysti ryhmiä, jotka vastustavat yhteiskunnallista muutosta ja tuhoavat hyvinvointivaltiota. Jalkasen mukaan on olemassa joukko, joka lyhyellä tähtäyksellä hyötyy nykymenosta ja on omien etujensa vanki. Tämä joukko on kuitenkin lukumääräisesti pieni.

– Osa ihmisistä voi olla taloudellisesti ja henkisesti niin ahtaalla, että jaksavat vain yrittää selviytyä päivästä toiseen. Heillä ei ole voimia ottaa asioista selvää ja toimia, pohtii Jalkanen.

Mutta sitten on heitä, joilla on kykyä ja halua toimia muutoksen puolesta. Tältä porukalta tuntuu usein puuttuvan usko tulevaisuuteen – ja tähän Jalkanen haluaa vaikuttaa.

Se on osittain syynä myös Jalkasen eurovaaliehdokkuuteen SKP:n listalla. Hän haluaa yhdistää eri toimijoita ja saada aikaan keskustelua, etsiä muutoksen mahdollistavia voimatekijöitä.

– Muutoksen tekijöiden ei pidä olla mitään kummajaisia sen enemmistön silmissä, jonka kanssa muutos pitäisi viedä läpi. Heidän pitää olla kyllin samanlaisia löytääkseen kumppaneita ja kyllin erilaisia viedäkseen kehitystä uuteen suuntaan, visioi Jalkanen.

Tekijä

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Kotimaa