Järkytys Järvenpäässä

09.05.2008 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Tiedonantaja nro 19 / 9.5.2008

Järvenpään kaupunginvaltuusto käsitteli ylimääräisessä kokouksessa 7. huhtikuuta kaupunginhallituksen esittämiä johtamisjärjestelmän muutoksia. Pitkässä ja perusteellisessa keskustelussa kaupunginhallituksen esittämät näkemykset joutuivat erittäinkin kriittisen arvostelun kohteeksi.


Valtuusto ei hyväksynyt kaupunginhallituksen esitystä periaatepäätökseksi johtamisjärjestelmän uudistamisesta ja prosessimaiseen toimintatapaan siirtymisestä vuoden 2013 alusta lukien. Tämä olisi käytännössä tarkoittanut valtuuksien antamista kaupungin johdolle viedä asia haluamaansa ratkaisuun, eli tilaaja-tuottaja-mallin käyttöönottamiseen.


Valtuusto päätti kyllä johtamisjärjestelmän uudistamistyön jatkamisesta ja selvitysten tekemisestä, mutta varasi itselleen vaikutusmahdollisuuden ja päätösvallan asioiden kulkuun jatkossa.
Hallintosäännöillä tilaaja-tuottaja-malliin?Kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen kaupungin internet-sivuilla ilmestyi kuitenkin kokousselostus, jossa valtuuston käsittelystä, keskustelusta ja päätöksistä saa sellaisen kuvan ikään kuin kaupunginhallituksen esitys olisi tullut hyväksytyksi.


Kaupunginvaltuutettu Arto Viitaniemi (Skp) kertoo, että valtuutetuille on lähetty myös aineisto, joka tähtää kaupunginhallituksen esittämän suunnitelman toteuttamiseen.


Pikavauhtia on käynnistynyt hallinto- ja johtosääntöjen uudistustyö, jonka tavoitteena on tilaaja-tuottaja-malliin siirtyminen.


– Uusilla säännöillä valtuuston päätösvaltaa siirrettäisiin entistä enemmän virkamiehille ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia kavennettaisiin vähentämällä lautakuntia, kertoo Viitaniemi.


– Palvelujen tuotanto eriytettäisiin päätöksenteossa valtuuston ja lautakuntien ulottumattomiin, jolloin niille jäisi vain tilaajan ja laskujen maksajan rooli. Kuntalasille ei uusissa säännöissä ole varattu juuri minkäänlaista vaikuttamisen mahdollisuutta.


Viitaniemen mielestä kaupungin johtavat virkamiehet ovat ottaneet kyseenalaisen vapauden tulkita valtuuston keskustelua ja päätöstä tavalla, joka ei pidä yhtä tapahtuneen kanssa


Kova kiire sääntöuudistusten toteuttamisessa kertoo, että valtuuston päätös ei ole missään arvossa. – Hallintosääntöjen muuttaminen on ajankohtaista vasta sitten kun asioita on selvitetty ja tiedetään mitä muutetaan ja mihin suuntaan, toteaa Viitaniemi.
Skp:n valtuustoryhmä vastustaa demokratian kaventamistaSkp:n valtuustoryhmän lausunnossa Järvenpään hallinto- ja johtosääntöjen uudistamiseen todetaan, että niiden muuttaminen esitetyllä tavalla merkitsee luottamusmieshallinnon vaikutusmahdollisuuksien ja kunnallisen demokratian kaventamista. Niillä delegoitaisiin päätösvaltaa valtuustolta ja lautakunnilta virkamiehille. Ne mahdollistavat päätösvallan kaupungin asioihin myös täysin ulkopuolisille tahoille.


Operatiivisen johdon ja johtavien virkamiesten roolin vahvistamisella pyritään muuttamaan kunnallinen toiminta yritystoiminnan kaltaiseksi. Käytännössä se merkitsee konsulttipalvelujen yleistymistä, toimintojen yhtiöittämistä ja yksityistämistä sekä kaupungin omien palvelujen näivettämistä. Esitetyt muutokset tähtäävät tilaaja- tuottaja-mallin toteuttamiseen.


Skp ei myöskään hyväksy pitkäaikaisiin valtuustosopimuskäytäntöihin siirtymistä, koska se rajoittaa kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien toteutumista ja häivyttää muutoksen näköalan.


Hallinto- ja johtosääntöuudistuksia on valmisteltava siltä pohjalta, että niillä lisätään kaupunginvaltuuston ja lautakuntien päätösvaltaa ja annetaan kuntalaisille aidot mahdollisuudet vaikuttaa asuinkuntansa asioihin.


Tavoitteena tulee olla luottamusmieshallinnon toimintaedellytysten kaikenpuolinen vahvistaminen. Lautakuntien määrää on lisättävä, jotta kuntalasille avautuisi paremmat mahdollisuudet osallistua kuntalain edellyttämällä tavalla kotikuntansa hallintoelinten toimintaan. (TA)

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Arkiston arkiston artikkeli