Helsinkiläiset mukaan budjetin laadintaan

12.10.2007 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Tiedonantaja nro 37/2007

Helsingin Pro kuntapalvelut -verkosto järjesti yhdessä Seurakuntien yhteiskunnallisen työn kanssa tiistaina 9. lokakuuta keskusteluillan kaupungin budjetista. Keskustelun tarkoituksena oli kerätä saman pöydän ääreen kuntapäättäjiä, työntekijöiden edustajia, kansalaisjärjestöjä ja rivikuntalaisia pohtimaan, missä sijaitsevat peruspalvelujen kipupisteet ja miten kaupungin pitäisi rahojaan käyttää.


Dosentti Juha Nurmela Pro kuntapalvelut -verkostosta viittasi avauspuheenvuorossaan Kelan tuoreeseen tutkimukseen, jonka mukaan kansalaiset eivät halua heikentää nykyisen hyvinvointivaltion palveluja tai etuuksia. Neljä viidesosaa vastaajista olisi valmis korottamaan tuloveroja, jos rahat käytettäisiin terveydenhuoltoon. Vain neljännes vastaajista ratkaisisi kotikunnan talousongelmat leikkaamalla palveluja. Kunnallisverotuksen kiristämisen valitsisi talouden tasapainottamiseksi noin puolet vastaajista.


Verkosto muistutti myös, ettei Helsinki ole velkakurjimuksessa. Kaupungilla on enemmän saatavia kuin velkoja. Myös Helsingin Energian voittoja voidaan ohjata julkisiin palveluihin.


Kaupungin omilta virastoiltaan ja laitoksiltaan perimät vuokrat ovat liian korkeat. Ne saavat osaltaan Helsingin toiminnot näyttämään kalliilta kaupunkien välisissä vertailuissa. Vuoden 2008 budjettiehdotuksessa vuokramenot nousevat jälleen lähes 20 miljoonaan euroa.
Helsinki-lisä palkkoihinMarian sisätautipoliklinikan lääkäri Ville Holmberg kommentoi yksikön työntekijöiden vastikään julkaisemaa avointa kirjettä. Hänen mukaansa kyseessä oli epäinhimillisten työolojen aikaansaama hätähuuto. Ruuhkat Mariassa jatkuvat yhä, ja Holmbergin mukaan tarvittaisiin ainakin neljä lääkäriä lisää. Terveyslautakunta onkin esittänyt, että Marian resursseja lisättäisiin noin 1,4 miljoonalla eurolla.


Superin pääluottamusmies Silja Paavola vaati työntekijöiden palkkoihin erityistä Helsinki-lisää. Tällä hetkellä palkat eivät riitä asumiseen kalliissa Helsingissä. Paavola huomautti, ettei kaupungin budjetissa ole varauduttu tarvittaviin palkankorotuksiin.


Jane Tuovinen Helsingin ja Uudenmaan alueen MS-yhdistyksestä otti esille vammaisten kuljetuspalvelujen kurjan tilanteen. Huonosti toimivat kuljetuspalvelut saavat ihmiset jäämään kotiin, mistä seuraa sairastumisia ja lisääntyviä menoja. Matkapalvelukeskuksessa kukaan ei ota vastuuta. Toisena epäkohtana Tuovinen nosti esiin yli 65-vuotiaiden vaikeavammaisten kuntoutuksen, jota Kela ei rahoita, vaan kuntoutus on kokonaan kunnan vastuulla. Valtuuston pitäisi varata tähän enemmän rahaa.


Talentian Soile Atacocugu totesi, että alibudjetointi jatkuu edelleen ja että työntekijöitä syyllistetään rahan riittämättömyydestä.
Lähipalvelut tärkeitäHelsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Harri Bogomoloff (kok) ei pitänyt Helsinki-lisää tarpeellisena. Vasemmistoliiton Sirpa Puhakka kannatti Helsinki-lisää ja vaati alibudjetoinnista johtuvien ongelmien korjaamista erityisesti vanhusten ja lasten palveluissa.


SKP:n ja asukaslistan valtuustoryhmän Olli Salin puhui lähipalvelujen tärkeydestä. Hän piti selvänä, että alibudjetointi valitettavasti jatkuu.


Salin kannatti Helsinki lisää ja totesi, että vammaiskuljetukset pitää jatkossa hoitaa paremmin. Myös hän oli huolissaan lastensuojelun resurssien riittävyydestä.
T A - F A K T A


* * * * * * * * * *


HELSINGIN PRO KUNTAPALVELUT


* poliittisesti sitoutumaton aktiivisten helsinkiläisten avoin verkosto


* toimii helsinkiläisten hyvinvoinnin puolesta


* puolustaa kunnallisia, kaupungin omana toimintana tuotettuja palvelujaPro kuntapalvelut -verkoston periaatteet:


* kuntien palvelut tulee olla demokraattisen valvonnan alla


* peruspalveluja ei tule saattaa voitontavoittelun kohteeksi


* palveluita tulee kehittää asiakaslähtöisesti ja laatu- ja kustannustietoisesti


* palveluilla on turvattava perusturvallisuus ja oikeudenmukaisuus


* kuntien peruspalveluilla estettävä syrjäytyminen ja eriarvoistuminen yhteiskunnassa

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Arkiston arkiston artikkeli