Helsinki rikkoo kuntapuitelain velvoitteita osallistumisesta

11.05.2007 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Tiedonantaja nro 19/2007.

SKP:n ja asukaslistan valtuustoryhmä on huolissaan asukkaiden, henkilöstön ja kaupunginvaltuuston vaikutusmahdollisuuksista kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edellyttämän toimeenpanosuunnitelman valmisteluissa Helsingissä.


Puitelain mukaan kuntien tulee tehdä elokuun loppuun mennessä selvitys kunnassa toteutettavista toimenpiteistä ja suunnitelma lain toimeenpanosta.
Asukkaat ja työntekijät sivuutettuToimeenpanosuunnitelmaan tulee lain 10 mukaan sisältyä mm. palvelutarpeen arvio, suunnitelma palvelurakenteiden vahvistamisesta ja toiminnan tehostamisesta, selvitys palveluverkon kattavuudesta sekä suunnitelma keskeisten toimintojen järjestämisestä ja henkilöstön riittävyydestä.


Päätösvalta selvityksestä ja toimeenpanosuunnitelmasta on kunnanvaltuustolla (10 §). Lain mukaan


toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista (1 §). Valmistelu tulee lisäksi toteuttaa yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa (13 §).


– Kyse on jokaista asukasta koskevista palvelujen tarpeita koskevista arvioista ja johtopäätöksistä. Nyt näitä ratkaisuja valmistellaan ilman, että asukkailla, työntekijöillä tai edes valtuutetuilla on mahdollisuutta osallistua siihen, kritisoi kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen.


– Näistä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista riippuu se, miten laajasti puitelain tavoitteet palvelujen karsimisesta, kilpailuttamisesta ja yksityistämisestä toteutuvat tai voidaan torjua.
Valtuustot kumileimasimenaPääkaupunkiseudun kuntia laki velvoittaa laatimaan elokuun loppuun mennessä myös suunnitelman maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta sekä kuntarajat ylittävästä palvelujen käytöstä.


Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta, johon kuuluu seudun kuntien ylintä johtoa, on asettanut 14 virkamiestyöryhmää valmistelemaan yhteistyöhankkeita. Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan valtuustot on kutsuttu koolle 19.kesäkuuta tekemään yhteisiä päätöksiä.


– Tähän mennessä asioita ei ole edes esitelty kaupunginvaltuustolle. Myöskään asukkaiden ja työntekijöiden osallistumiselle ei ole annettu mahdollisuuksia, Hakanen kertoo.


Hän kysyy, aikovatko muiden ryhmien valtuutetut alistua uudelleen samanlaiseen kumileimasimen osaan, joka valtuustoille oli varattu vuosi sitten, kun pienessä piirissä valmisteltu pääkaupunkiseudun yhteistyösopimus ajettiin läpi valtuustojen yhteiskokouksessa, jossa siihen ei saanut tehdä mitään muutoksia.


SKP:n ja asukaslistan ryhmä jätti keskiviikkona Helsingin kaupunginhallitukselle ja valtuuston puheenjohtajalle esityksen, jossa vaaditaan kiireellisiä toimia asukkaiden ja henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi. Ryhmä esittää myös valtuustolle mahdollisuutta käsitellä pääkaupunkiseudun suunnitelmaa ja hankkeita ennen kuin niitä tuodaan valtuustojen yhteiskokoukseen päätettäväksi. (TA)

Tilaa Tiedonantaja!

Arkiston arkiston artikkeli