Hallitus romuttaa universaalia hyvinvointimallia

01.06.2007 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Tiedonantaja nro 22/2007

Hallituksen vuosille 2008–2011 sopimia menokehyksiä selvitetään tarkemmin toisaalla tässä numerossa. Kiteytettynä menokehykset osoittavat, että hallituksella ei ole aikomustakaan lunastaa vaalilupauksia muun muassa työllisyyden, palvelujen ja sosiaaliturvan parantamisesta.


Menokehyksiin sisältyvät pienet, vuositasolla vain muutamien satojen miljoonien lisäykset eivät riitä kattamaan kuntien rahoitusvajetta, puhumattakaan monista julkisten palvelujen kehittämisen tarpeista tai esimerkiksi paljon puhutusta tasa-arvotuposta.


Menokehykset vähentävät valtion työpaikkoja noin 14 000:lla. Valtion ja kuntien tukityöllistämisen rahoituksesta osa leikataan pois. Veronkevennyksiä tehdään vuoteen 2011 mennessä 2,2 miljardilla eurolla. Yritys- ja maaomaisuuden perintövero poistetaan kokonaan sukupolvenvaihdosten yhteydessä. Sinänsä myönteisen elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamisen ja eläkeläisten verotuksen keventämisen hyöty otetaan pois etenkin pienituloisilta korottamalla monia maksuja. Samoin tapahtuu pienille kansaneläkkeen, lapsilisien ja eräiden vähimmäispäivärahojen korotuksille. Myöskään opintorahan kehityksestä sinänsä myönteisen 15 prosentin korotuksen jälkeen ei luvata mitään.


Hallituksen menokehyksessä toteutettava kunta- ja palvelurakenteiden muutos tarkoittaa käytännössä lähipalvelujen karsimista, kuntien henkilöstön vähentämistä sekä kilpailuttamisen ja yksityistämisen lisäämistä.


Eniten suuttumusta hallituksen kehityspäätöksistä on herättänyt se, että päivähoidossa aiotaan ottaa käyttöön vähimmäismaksu eli poistaa kokopäivähoidossa ns. nollamaksuluokka, jolla pienituloisimmat perheet ovat saaneet maksuttoman päivähoidon.


Tässä päätöksessä herättää huomioita paitsi sen törkeä epäsosiaalisuus myös tahallinen ja tahaton asioiden sotkeminen. On puhuttu "ilmaisesta" koko- tai puolipäivähoidosta. Todellisuudessa mitään ilmaisia hoitoja ja palveluja ei ole olemassa. On vain maksuttomia ja maksullisia hoitoja ja palveluja. Pohjoismainen universaali hyvinvointimalli on toiminut niin, että kaikki veronmaksukykyiset yhdessä osallistuvat verojen maksamiseen, ja näin kertyneillä verotuloilla ja muilla tuloilla "me kaikki" turvaamme vähävaraisimmille ja eniten tarvitseville maksuttoman lasten päivähoidon ja muut välttämättömät hoidot ja palvelut.


Nyt tätä solidaarista mallia ollaan murentamassa. Nollamaksuluokan poistaminen päivähoidossa ennakoi epäsosiaalista linjaa myös hallitusohjelmassa sovittuun sosiaali- ja terveyspalvelujen ns. maksu-uudistukseen. Näitä palvelujahan on jo pitkään muutettu maksullisiksi. "Uudistuksella" maksuihin aiotaan luoda korotusautomaatti.


Maksullisuutta lisäämällä ja maksuja korottamalla luodaan harhakuvaa, ettei palveluja tuotetakaan julkisen vallan vero- ym. tuloilla vaan asiakasmaksuilla. Ja kun maksut eivät tietenkään riitä palvelujen pyörittämiseen, avataan tietä palvelujen markkinaehtoistamiselle ja yksityistämiselle.ERKKI SUSI

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Arkiston arkiston artikkeli