EY-tuomioistuin: Kapitalistilla paremmat perusoikeudet

21.12.2007 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Tiedonantaja nro 47/2007

Englantilaisen vetoomustuomioistuimen pyynnöstä Yhteisöjen tuomioistuin on antanut ennakkoratkaisun niin sanotussa Viking-Line-jutussa C-438/05. Kyse on siitä, saako suomalainen ammattiyhdistys työtaistelutoimin sopimuksettoman tilan aikana painostaa suomalaista työnantajaa, joka haluaa palkkoja alentaakseen siirtää toimintansa Viroon, vai estääkö EY:n perussopimuksen 43. artiklan perusoikeutena oleva niin sanottu sijoittautumisvapaus vapaan ammattiyhdistystoiminnan.
Rajoitus ay-toimintaanEnnakkoratkaisu kyllä tunnustaa ammattiyhdistysten lakko-oikeuden sinänsä EU:n perusoikeudeksi. Ratkaisun lopputulokseksi kuitenkin jää, että kapitalisteja suojaava sijoittautumisoikeus toiseen EY-maahan on parempi perusoikeus. Pääsääntöisesti tällainen Suomen työlainsäädännön mukaan sallittu työtaistelutoimi on EY:n perussopimuksen 43. artiklan vastaisena kielletty, ellei ammattiliitto pysty näyttämään, että kyse on työntekijäin suojelun kaltaisesta yleistä etua koskevan pakottavan syyn suojelusta (toisin sanoen vain puolustustaistelusta). Ammattiliiton on osoitettava, että sanottu hyväksyttävä päämäärä voidaan saavuttaa työtaistelulla tavoitellulla keinolla (esimerkiksi työehtosopimuksella) eikä muutoin ja että työtaistelulla ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen päämäärän saavuttamiseksi (yhteiskuntavaaralliset työtaistelut, Tehy:n työtaistelu ja niin edelleen).


Päätös rajoittaa olennaisesti vapaata ammattiyhdistystoimintaa ja Suomen lakien mukaista lakko-oikeutta. Se merkitsee sitä, että kansallisilla tuomioistuimilla on hyvä selkänoja olla lähes aina sitä mieltä, että tällaiset työtaistelut ovat kiellettyjä. Tämä lähtökohta vaikuttanee jo sinänsä hillitsevästi työtaistelutoimien käyttöön.
Poliisi lakkoja lopettamaan?Iso kysymys tulevaisuudessa on myös, mitä seuraa EY:n kieltämään työtaisteluun ryhtymisestä. Lähettääkö EY diktatuurimaitten tapaan sotajoukkoja tai poliiseja lopettamaan lakkoja vai tyydytäänkö täyteen kapitalistin vaatimaan vahingonkorvaukseen, joka tyhjentää ammattiliiton kassan 10 vuodeksi eteenpäin?


Suomalaisen ay-liikkeen EU-myönteinen johto saa tällä tuomiolla enemmän kuin sylin täydeltä kapuloita vapaan ay-toiminnan rattaisiin ihmetellessään mitä tehdä perusoikeudeksi vahvistetulla lakko-oikeudella, jota ei saa juuri koskaan käyttää, koska se häviää kaikille kapitalisteille EY:ssä vahvistetuille perusoikeuksille.
Ruotsilla työehtosopimuksissa varaumaSamansuuntainen on myös tuomio ruotsalaisen Laval-jutun osalta: ay-liikkeen työtaisteluoikeus hävisi EU:n työvoiman vapaan liikkuvuuden perusoikeudelle. Tässä tapauksessa kyse oli siitä, että Ruotsin Rakennustyöläisten liitto vaati liettualaista rakennusfirmaa maksamaan Vaxholmin kunnan koulun rakennustyömaalla ruotsalaisten työehtosopimusten mukaisia palkkoja Liettuasta tuoduille työntekijöille. Rakennusliiton saartotoimet katsottiin estävän työvoiman vapaata liikkumista.


Koska Ruotsi, toisin kuin Suomi, liittyessään teki työehtosopimustensa osalta tietyn varauman, Ruotsi saattaa kansallisella uudella lainsäädännöllä onnistua jotenkin kompensoimaan tappiotaan.ARJO SUONPERÄ

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Arkiston arkiston artikkeli