Asukkaat ja työntekijät sivuutettu

26.05.2006 - 12:00
(updated: 09.10.2015 - 12:38)

Alkuperäinen kirjoittaja: Tiedonantaja nro 21/2006.

Kuntien hallinto on perustuslain mukaan asukkaiden itsehallintoa. Kunta- ja palvelurakennehankkeessa on asukkaat kuitenkin sivuutettu. Sama koskee pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyösopimuksen valmistelua, totesi SKP:n ja asukaslistan kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen pääkaupunkiseudun kuntien yhteiskokouksessa.


– Myös pääkaupunkiseudun kuntien ja HUS:n yhteensä 80 000 työntekijää on sivuutettu. Tämä on ristiriidassa kunta-alan yhteistoimintasopimuksen periaatteiden kanssa. Eikä sopimus turvaa henkilöstön edustusta pääkaupunkiseudun yhteistyöstä vastaaviin valmisteluelimiin.
Pienen piirin valtaKuntien yhteistyön kehittäminen on tärkeää monilla alueilla. Samalla on pidettävä huolta siitä, että ratkaiseva päätösvalta on vaaleilla valituilla edustajilla, totesi Hakanen.


– Tämä sopimus keskittää kuitenkin valtaa kuntien johtohenkilöistä muodostuvalle neuvottelukunnalle ja kaupunginjohtajille, jotka johtavat sopimuksen mukaan kaikkea valmistelua ja toimeenpanoa. Valtuustojen valtaa vie myös uusi omistajaohjausjärjestelmä ja markkinaehtoisten johtamisen mallien laajeneva käyttö.


SKP:n ja asukaslistan ryhmän mielestä on vahvistettava valtuustojen päätösvaltaa pääkaupunkiseudun yhteistyössä.


– Samalla haluamme kehittää osallistuvaa demokratiaa, esimerkiksi kaupunginosavaltuustoja. Lisäksi nykyinen seutu-, maakunta- ja lääninhallinto pitäisi yhdistää maakuntahallinnoksi, jonka johtoon valitaan kunnallisvaalien yhteydessä maakuntavaltuusto, Hakanen ehdotti.
"Hevillä ei häviä"?Joukkoliikenne on keskeinen alue pääkaupunkiseudun yhteistyössä. SKP:n ja asukaslistan ryhmä kiirehtii länsimetron, Marjaradan ja Raide-Jokerin toteuttamista. Sen sijaan sopimukseen esitettyä pääkaupunkiseudun joukkoliikenneyhtiötä, jolle keskitetään kokonaisvastuu joukkoliikenteen järjestämisestä, ryhmä vastustaa.


– Hevillä ei häviä euroviisuissa, mutta hevirakenteet sopivat usein huonosti palveluihin, Hakanen huomautti.


– Suuruus ei välttämättä tuo tehokuutta. Suuriin yksiköihin liittyy usein myös suuri demokratiavaje.


SKP:n ja asukaslistan ryhmä vastustaa sopimukseen liittyvää hanketta pääkaupunkiseudun yhdestä suuresta yksiköstä, joka huolehtisi asuntorakennuttamisesta, vuokra-asuntojen hallinnoimisesta, ylläpidosta ja asunnonjaosta. Ryhmän mielestä ei ole esitetty myöskään riittäviä perusteluja ammatillisen koulutuksen keskittämiselle eikä vesi- ja viemärilaitosten yhdistämiselle.
Kilpailuttaminen uhkaaKunta- ja palvelurakennemuutoksesta ei pidä tehdä kilpailuttamisen ja yksityistämisen ohjelmaa, varoitti Hakanen.


– Puitelakiin ei pidä säätää kilpailuttamisvelvoitteita.


Hän varoitti myös EY-tuomioistuimen päätöksistä, joiden perusteella sopimukseen liittyvät kunnan ostot naapurikunnilta voi joutua kilpailuttamaan. Tuottamalla palvelut kunnan tai kuntayhtymän omana toimintana voi välttää EU:n kilpailulakien ja hankintalain karikot.


Hakanen esitti, että valtion kanssa tehtävään pääkaupunkiseutusopimukseen pitää vaatia valtion leikkaamien valtionosuuksien palauttamista. Hän esitti myös pääomatuloja kunnallisveron piriin.


SKP:n ja asukaslistan ryhmä vastustaa pääkaupunkiseudun kuntien yhdistämistä tai pakolla tehtäviä alueliitoksia.
VastaesitysRyhmä esitti pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyösopimuksen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.


Uudessa valmistelussa tulee kuulla asukkaita, turvata henkilöstön osallistuminen, vahvistaa kaupunginvaltuustojen asemaa, luopua joukkoliikenteen yhtiöittämisestä ja vuokratalojen hallinnon keskittämisestä, kehittää palveluja pääsääntöisesti kuntien ja kuntayhtymien omana toimintana sekä pyrkiä lisäämään valtion rahoitusta, Hakanen esitti.

Tilaa Tiedonantaja!

Piditkö lukemastasi? 
Auta Tiedonantajaa julkaisemaan jatkossakin.
Tue Tiedonantajaa lahjoituksella
tai tilaa lehti kotiin!

 

 

 

 

Arkiston arkiston artikkeli