Hyökkäys Libyaan rikkoo YK:n peruskirjaa

Erkki Susi – 29.03.2011


USA ja osa eurooppalaisista Naton jäsenmaista ovat viime sunnuntaista lähtien pommittaneet Libyaa. Myös siviilikohteita on pommitettu.
USA ja osa eurooppalaisista Naton jäsenmaista ovat viime sunnuntaista lähtien pommittaneet Libyaa. Myös siviilikohteita on pommitettu. / N.N.

Toissa sunnuntaista lähtien USA, Ranska ja Britannia ovat pommittaneet Libyaa. Pommitukset on kiedottu ”humanitaaristen interventioiden” tapaan libyalaisten siviilien pelastamiseksi. Mitään luotettavaa arviota pommitusten tappamien siviilien määrästä ei ole.

Samat valtiot ovat vastuussa yli miljoonan irakilaisen ja arviolta 100000:n afganistanilaisen siviilin tappamisesta. Samat valtiot ovat myös antaneet tukensa Saudi-Arabian, Bahrainin, Jemenin ja monien muiden Lähi-idän maiden diktaattorien aseettomiin mielenosoittajiin kohdistamille verilöylyille. Samat valtiot, ennen kaikkea USA, ovat myös toimittaneet Saudi-Arabian ja Egyptin välityksellä aseita Libyaan konfliktin lietsomiseksi.

Näiden maiden YK:ssa läpi ajama päätöslauselma valtuuttaa jäsenvaltiot kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin siviilien ja siviilien asuttamien alueiden suojelemiseksi Libyan hallinnon hyökkäysuhalta, mutta sulkee pois kaikenlaisen ulkomaiset miehitysjoukot Libyan maaperällä. Nyt harjoitettava sotilaallinen toiminta ylittää ”kaikkien tarpeellisten toimenpiteiden” valtuutuksen rajat. USA:n osalta sotatoimiin ryhtyminen rikkoo myös maan perustuslakia, koska sille ei hankittu kongressin hyväksyntää.

”Kaikkien tarpeellisten toimenpiteiden” olisi pitänyt ensin merkitä rauhanomaisia toimenpiteitä konfliktin sovittelemiseksi. Mutta rauhanomaisiin keinoihin ei turvauduttu ennen kuin USA liittolaisineen alkoi pommittaa Libyaa. Korkean tason kansainvälisen tiimin, kuten Arabiliiton ja Afrikan unionin edustajien sekä YK:n pääsihteerin, olisi pitänyt ottaa yhteys Tripoliin, yrittää neuvotella todellisesta tulitauosta ja tehdä esitys mekanismista siviilien suojelemiseksi.

Ei ole epäilystäkään, että Muammad Gaddafi on kohdellut kovakouraisesti ainakin osaa libyalaisista säilyttääkseen valtansa. Mutta YK:n tarkoitus on kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen. Nopeasti pahentunut konflikti Libyassa on sisällissota, joka todennäköisesti ei muodosta uhkaa kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle.

YK:n peruskirja määrää, että kaikki jäsenet sovittelevat kansainväliset riitansa rauhanomaisin keinoin. Jäsenten on myös pidättäydyttävä uhkailusta ja voimankäytöstä minkä tahansa valtion alueellista koskemattomuutta ja poliittista riippumattomuutta vastaan tai toimimasta millä tahansa muulla tavoin YK:n päämäärien vastaisesti.

Vain jos valtio toimii puolustaakseen itseään vastauksena toisen valtion aseelliseen hyökkäykseen, se voi YK:n peruskirjan mukaan aseellisesti hyökätä tätä toista valtiota vastaan. Itsepuolustuksen tarpeen täytyy olla niin suuri, ettei se jätä keinojen suhteen valinnanvaraa eikä harkinta-aikaa. Libya ei ole hyökännyt toiseen maahan. USA, Ranska ja Britannia eivät toimi itsepuolustukseksi. Humanitaariset huolet eivät oikeuta itsepuolustukseen.

YK:n peruskirja ei salli sotilaallisen voiman käyttöä humanitaarisiin interventioihin. YK:n yleiskokous on kyllä hyväksynyt säännön ”vastuu suojella”. Asiakirjan pykälä 138 sanoo, että jokaisella yksittäisellä valtiolla on vastuu suojella väestöään kansanmurhalta, sotarikoksilta, etnisiltä puhdistuksilta ja rikoksilta ihmisyyttä vastaan. Asiakirjan pykälä139 lisää, että kansainvälisellä yhteisöllä YK:n kautta on myös velvollisuus käyttää tarkoituksenmukaisia diplomaattisia, humanitaarisia ja muita rauhanomaisia keinoja auttaakseen suojelemaan väestöjä edellä mainituilta rikoksilta.

YK:n peruskirjan 6.luku vaatii kiistan osapuolia olemaan vaarantamasta kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden säilyttämistä ja ennen kaikkea pyrkimään ratkaisuun neuvottelemalla ja muilla rauhanomaisilla keinoilla. Peruskirjan 8. luku täsmentää, että sellaisten alueellisten ryhmittymien kuin Nato, Arabiliitto ja Afrikan unioni on ponnisteltava paikallisten kiistojen rauhanomaiseksi ratkaisemiseksi. Vain siinä tapauksessa, että rauhanomaisia keinoja on yritetty ja ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi, turvallisuusneuvosto voi valtuuttaa peruskirjan 7. luvun mukaisen toiminnan. Tämä toiminta voi sisältää boikotin, kauppasaarron, diplomaattisten suhteiden katkaisemisen ja jopa saarron tai ilma-, meri- ja maaoperaatiot.

YK:n Libya-päätöslauselma ei valtuuta hallinnon vaihtamiseen. Silti USA:n pommikoneet iskivät Gaddafin hallintorakennukseen. ja Obama sanoi tiedotustilaisuudessa Santiagossa USA:n linjan olevan, että ”Gaddafin on mentävä”. Päätöslauselma erikseen kieltää ”ulkomaiset miehitysjoukot”. Mutta on epätodennäköistä, että USA, Ranska ja Britannia vain pommittavat Libyaa ja lähtevät. Libyassa on jo brittiläisiä erikoisjoukkoja (SAS) merkitsemässä kohteita koalition lentokoneille.

On murheellista huomata, miten USA:n lisäksi myös monet Euroopan maat ovat vaihtaneet YK:n peruskirjan tuntemuksen ja tunnustamisen villin lännen väkivaltaelokuvien logiikkaan, samoin näiden maiden puolueet lähes laidasta laitaan. Poikkeuksen muodostavat vain kommunistiset ja muut aidot vasemmistopuolueet.

Euroopan vasemmistopuolue (EV) toteaa kannanotossaan, että sotilaalliset interventiot ja pommituskampanjat eivät tuo rauhaa Libyalle. Intervention tarkoitus ei ole auttaa kansannousua ja suojella siviilejä, vaan saada takaisin alueen valvonta ja maan luonnonvarat. Libyan konfliktiin ei ole mitään sotilaallista ratkaisua. Sen sijaan tarvitaan poliittisia ja diplomaattisia aloitteita sekä välitöntä ja ehtoja asettamatonta aselepoa. Samalla EV ilmaisee tukensa Libyan demokraattisille ja edistyksellisille liikkeille.

Kreikan kommunistisen puolueen aloitteesta 58 kommunistista ja työväenpuoluetta tuomitsevat imperialistisen aggression Libyassa. Hyökkääjien väittämät humanitaariset syyt ovat täysin harhaanjohtavia. Todellinen tavoite on Libyan öljyvarojen haltuun ottaminen. Libyan kansan on saatava määrätä tulevaisuudestaan itse, ilman ulkomaisia imperialistisia interventioita. Puolueet kutsuvat kansoja reagoimaan ja vaatimaan pommitusten ja intervention välitöntä lopettamista.Keskustelua

Matti Aalto 4 vuotta, 6 kuukautta sitten 29.03.2011

Libyan tapahtumat ovat nostaneet pintaan erilaiset näkemykset vasemmiston parissa. Yhtäältä on kysymys esim. sinällään oikeasta kritiikstä Tiekkarin liian vähäisestä kriittisyydestä Gaddafia, Ahmadejevia jne kohtaan.
http://sosialismi.net/blog/2011/03/14/tied...

Toisaalta kysymys on ihan silkasta kritiikittömyydestä imperialismia kohtaan. Esimerkkinä Kansan Uutisten pääkirjoitus.
http://www.kansanuutiset.fi/mielipiteet/pa...

Kansan Uutisten surkeaa tilaa kuvastaa sekin että sotaan kriittisesti suhtautuvia yleisökirjoituksia jätetään julkaisematta.

Tällainen avoin imperialistisen intervention tukeminen asettaa kysymyksen onko artikkelin tekijä ainoastaan hieman porvarillisempi vasemmistolainen vai täyttääkö hän militaristisen oikeiston tunnusmerkit.

Aika vaikea tilanne on ollut myös eurooppalaisella tasolla, EU-parlamentin vasemmistoryhmä hajosi imperialistisen intervention edessä kuin jokisen eväät,
http://votewatch.eu/cx_vote_details.php?id...

Jollakin tavalla, ainakin tunne-elämän tasolla minusta tuntuu että ihan silkan lahtaritoiminnan hyväksyminen on kuitenkin sellainen asia ettei se voi kuulua vasemmiston pariin vaan on vasemmiston ulkopuolella. Olkoon Gaddafi mikä demoni hyvänsä tai olkoot olematta - miten ihmeessä se oikeuttaa lahtaamaan libyalaisia?

Matti Aalto 4 vuotta, 6 kuukautta sitten 29.03.2011

Laitanpa tähän kokonaisuudessaan kirjoitukseni jonka KU jätti julkaisematta. Keskustelu ketjussa syytettiin vasemmistoa Gaddafin valkopesusta otsikolla "Gaddafin lähes verettömät kädet"
-------------------
Veriset kädet numeroiden valossa

Jos laupiaasti unohdetaan kaikki viime vuosituhannen synnit, varsinkin Vietnamin sota, niin saldoksi jää:

- Libyan hallinnon uhrit karkeasti, enemmän kuin tuhat.

- Libyaan hyökääjien uhrit karkeasti, pelkistä sotatoimista enemmän kuin miljoona. Taloudellisten toimien seurauksena pitkä rivi miljoonia.

Sanomattakin on selvää että jos YK:lla olisi ollut tahtoa taivuttaa Libyan sisällissodan osapuolet neuvottelupöytään niin se ei olisi ollut edes vaikeaa. Ongelma on siinä että YK on mikä on ja siihen asiaan on saatava muutos mahdollisimman pian.

Libyan osalta on hyvä muistaa että se kaikista vakavista vääryyksistään ja puutteistaan huolimatta oli sisällissodan alkaessa YK:n omien laskelmien mukaan inhimillisen kehityksen indeksillä (HDI) mitattuna Afriikan paras valtio. Nyt Libya putoaa Somalian tasolle, jos sota jatkuu pitkään niin vieläkin alemmaksi.

Aiheita ja syitä Gaddafin demonisoimiseen varmaankin löytyy viljalti, demonisoiminen sotapropagandan osana tulee kuitenkin tavallisten libyalaisten maksettavaksi - milläpä muulla kuin verellä - sillä sotapropaganda on elimellinen osa sodankäyntiä.

Matti Aalto 4 vuotta, 6 kuukautta sitten 29.03.2011

YK:n osalta on hyvä kysyä onko se oikeaa demokratiaa kun yhdet ihmiset päättää demokraattisesti tappaa toisia ihmisiä? Onko se oikeaa demokratiaa kun kolmannet katsovat demokraattisesti päältä?

Kyllä YK:n olemus on sellainen kissa joka pitää nostaa pöydälle jotta loputtomat sodat saadaan päättymään.

PSillanpää 4 vuotta, 6 kuukautta sitten 30.03.2011

No, koittakaapa keksiä YKn tilalle jokin muu demokraattinen elin valvomaan maailman rauhaa; Komintern, NATO vai Suomi-Venäjä-seura!

sakke 4 vuotta, 6 kuukautta sitten 31.03.2011

Matti Vanhanen on otsikoinut kirjoituksensa "Libyan asia on meidän asiamme" Suomen Kuvalehdessa.

Hän rinnastaa Libyan kysymyksen Ruotsin talvisodan aikaiseen kampanjaan, jolla haettiin tukea Suomen käymään sotaan.

”Miksei YK:n päätöslauselmaa oteta vakavasti? Olemmeko YK:n täysivaltainen ja täysivelvollinen jäsen?” Vanhanen listaa mielestään olennaisia kysymyksiä, joihin tarvitaan analyyttisempia perusteluja.

Miksi Britannialla, Ranskalla ja USA:lla on meitä suurempi moraalinen velvollisuus kaikkein vaikeimmissa asioissa?”

Työeläkeläinen 4 vuotta, 6 kuukautta sitten 02.04.2011

Mitä Susi jos kuitenkin saadaan suuri määrä siviilejä pelastettua verrattuna siihen miten olisi käynyt ilman ilma-apua ja mahdollisia maajoukkoja?

Mitä jos kuviteltaisiin kuten Neuvostoliitto aikoinaan kun se ”vapautti” baltteja, puolalaisia, itäisen Saksan, Unkarin jne. II maailmansodan jälkeen? Olisiko vapautukseksi kutsuminen tässä kohden oikeutettua jos se oli silloin. NL:n suorittamaa vapautustahan kommunistit eivät muistaakseni koskaan moittineet.

Voitaisiinko ajatella nyt antaa libyalaisille mahdollisuus valita oma tiensä, Gaddafihan ei paljoakaan vaaleja harrastanut eikä maahan ole luotu edes puolueita joita todella tarvitaan edes jonkinlaiseen demokratiaan ja kansalaisvapauteen. Voitaisiinko sanoa, että libyalaisia autetaan vapautumaan diktatuurista? Eikö se ole jopa kommunistisestikin ajatellen suotavaa?? Vai onko se ainoastaan silloin oikea toimenpide jos se johtaa kommunismin rakentamiseen?? Onko näkemyksenne noin yksisilmäinen??

Gaddafihan olisi ensimmäisten levottomuuksien alettua voinut sanoa kansalle, hyvä on alkakaamme vapaa kansalaiskeskustelu ja sallikaamme puolueiden perustaminen. Voimme vaikka vuoden harkinnan jälkeen pitää vaalit joissa valitaan uusi parlamentti ja uusi presidentti, väliajan olen sivussa ja muut hallitkoon. Vaan poikapa lähetti tankit ja hävittäjät toisinajattelijoiden niskaan aivan kuin kommunistit aikoinaan ynnä Aatun poppoo.

Gaddafhan tuli valtaan aikoinaan sotilasvallankaappauksella, eikö jo ole aika mittauttaa hänen kannatuksensa kansalla kun lähes 40 vuotta on kulunut, maailma on muuttunut paljon sinä aikana. Onko pienikin demokratian tuulahdus jossain päin myrkkyä kommunistiselle ajattelulle??

Nythän Gaddafillekin tarjottiin aselepoa vaan se ei herralle sopinut, miten se sopii sinun aivoituksiisi? Onko kansa väärässä? Kun se ei suoraan liputa punaisin työkaluaiheisin lipuin?

Matti Aalto 4 vuotta, 6 kuukautta sitten 04.04.2011

"
Matti Vanhanen on otsikoinut kirjoituksensa "Libyan asia on meidän asiamme" Suomen Kuvalehdessa.
"

Lahtari on lahtari vaikka sen voissa paistaisi. Pahimmat lahtarit eivät juurikaan välitä keitä lahdataan, kunhan lahdataan.

Vastaavalla tavalla kunnon punaiset ovat rauhan kannalla sotivatpa sitten ketkä hyvänsä keskenään.

Ei tämä sen monimutkaisempaa ole.

Työeläkeläinen 4 vuotta, 6 kuukautta sitten 05.04.2011

Niinhän se on Matti, on niin ihanaa tulla pamautetuksi tuusan nuusaksi "Rauhanpommilla".

Kun kunnon punaiset alkoivat tuoda meille lopullista rauhaa 1939 30.11 niin olivatko nekin luodit, kranaatit ja pommit "Rauhanvärkkejä" kun tyhmät suomalaiset eivät edes sen vertaa ymmärtäneet??

Entäs kun parannuksia halunneita kunnon sosialisteja ammuttiin Budapestissa tai Prahassa, miten ne suhtautuivat Rauhaan??

Kommunistien yhteydessä onkin puhuttava Pax Romaanan vastineesta "komurauhasta" joka vallitsee kun kaikki muut on haudattu tai muutoin poistettu pelistä.

Rauha ja demokratia ovat sanoja joita ei samaan lauseeseen kommunismin kanssa voi laittaa ilman jotain negaatiota ilmaisevaa.

Opiskelija 4 vuotta, 6 kuukautta sitten 05.04.2011

"Rauha ja demokratia ovat sanoja joita ei samaan lauseeseen kommunismin kanssa voi laittaa ilman jotain negaatiota ilmaisevaa."

Miksei? Vai onkohan tässä taas kyse sinun omista "määritelmistäsi" sanoille rauha ja demokratia hieman samaan tapaan kuin määrittelit sanan sosiaalinen uudelleen tuolla:

http://www.tiedonantaja.fi/blogit/tiainen/...

Epäilen vahvasti, että Työeläkeläisen määritelmät sanoille rauha ja demokratia pitävät sisällään jotain tällaista: "Näköjään poliisi käytti liian kilttejä ja maltillisia keinoja koskapa liian harva tuli kotiin ensiavun kautta."

http://www.tiedonantaja.fi/2010-31-8/olkil...

Työeläkeläinen 4 vuotta, 6 kuukautta sitten 05.04.2011

Minun elinaikanani sosialismin ja kommunismin aikaansaannokset ovat helposti yhdistettävissä Neuvostoliiton toimiin, se on joka tapauksessa lähimenneisyydessä osoittanut mihin sosialismiin ja kommunismiin yrittäminen saattaa ihmiset johtaa.

NL "rauha" oli sitä samaa kuin "vapautus" eli elämää Moskovan pakkovallan alla ilman pullikointia.

Demokratiaa noissa sosialistisissa maissa taas ei ollut edes nimeksi, oli vain yksi oikea suunta jota vastaan pullikoineet joutuivat kuopan reunalle, Siperiaan pakkotyöhön (orjaksi) tai mielisairaalaan (ainakin Saharow muistaakseni). Missä sinä näet vapaan ajattelun ja toiminnan joka on demokratian perusta??

Jos sinulla on unelmakuvia asioista niin älä sekoita niitä käytäntöön ilman laboratoriokokeita joihin en suostu koekaniiniksi kuten ei moni muukaan suomalainen.

En viitsi katsoa noita vanhoja linkkauksiasi mutta tuossa jälkimmäisessä oli muistaakseni kyse häirinnästä eikä mielenosoituksesta. Estettiin laillista toimintaa haitaten kulkuyhteyksiä. Mieltään saa osoittaa kunhan ei tee haittaa tai nosta kustannuksia jos ei ole niitä tappioita etukäteen maksanut.

J. Alexandesson 4 vuotta, 6 kuukautta sitten 05.04.2011

Matti Aalto voi vapaasti vapaassa, sananvapautta harjoittavassa yhteiskunnassa laatia 1900-luvun poliittisen lahtaus- ja teurastushistorian kaikkine lahtareineen ja varsinkin uhrilukuineen, jos hän noista lahtauksista uhrilukumäärien tilastoista on tosiaan niin kiinnostunut.

Jään odottamaan mielenkiinnolla Matti Aallon neutraalia tilastoreferaattia aloittamastaan lahtariteemasta.

PSillanpää 4 vuotta, 6 kuukautta sitten 05.04.2011

Missä mennään SKP? Yrjö Hakanen sanoi juuri Ajankohtaisen Kakkosen ohjelmassa, että "arabimaissa kansa on lähtenyt barrikadeille johtajiaan vastaan, näin myös meillä käy"!!! Missä on CIAn ja öljykapitalistien juonet ja aseet? Ei hän ainakaan puhunut heistä mitään. Onko päätoimittajalla jotain selitystä Puheenjohtajan puheisiin?

Opiskelija 4 vuotta, 6 kuukautta sitten 06.04.2011

"Minun elinaikanani sosialismin ja kommunismin aikaansaannokset ovat helposti yhdistettävissä Neuvostoliiton toimiin, se on joka tapauksessa lähimenneisyydessä osoittanut mihin sosialismiin ja kommunismiin yrittäminen saattaa ihmiset johtaa."

Tuossa onkin avainsanana tuo saattaa. NL:ssä sosialismina markkinoidun totalitarismin seuraukset tiedetään, mutta nähdäkseni muualla Euroopassa ja erityisesti Pohjoismaissa sosialismi on tuottanut toimivan hyvinvointivaltion.

"Missä sinä näet vapaan ajattelun ja toiminnan joka on demokratian perusta??"

Tuohan on lähinnä ihanne/idea, joten ei sitä kai konkreettisesti missään näykään. Periaatteessa tilanne kuitenkin on aika hyvä täällä meillä. Vaikka suomalaista demokratiaa kritisoinkin tuolla:

http://tiedonantaja.fi/keskustelu/1483

Ja sinäkin Työeläkeläinen ilmeisesti hyväksyit tuolloin näkemykseni.

"Jos sinulla on unelmakuvia asioista niin älä sekoita niitä käytäntöön ilman laboratoriokokeita joihin en suostu koekaniiniksi kuten ei moni muukaan suomalainen."

Minun unelmakuvani liikkuvat sellaisissa ihanteissa kuten tasa-arvo, hyvinvointi, vapaus, koulutus, sivistys jne. Olet kyllä tehnyt hyvin selväksi, että sinä et jaa kanssani noita ihanteita.

Työeläkeläinen 4 vuotta, 6 kuukautta sitten 06.04.2011

Teoriasi ontuu arvoisa Opiskelija, pohjoismaissa ei ole ollut eikä tulle olemaan sosialismia vaan porvarillinen sosiaalisesti painotettu yhteiskuntamuoto joka on kaukana sosialismista.

Älä enää jatka harhaanjohtoyrityksiäsi, alat jo muistuttaa ylen sarjoja joista jokaiseen on pitänyt ympätä muutama julkihomo ja -lesbo jotta oppisimme pitämään moisia poikkeusyksilöitä normaalin kirjoissa.

Tuohan osoittaa, siis rotta ja hiirikokein, että meitä on liian tiuhassa. Nuo koe-eläimetkin alkavat saada homo ilmenemiä kun niiden määrä häkissä ylittää tietyn rajan/eläintiheyden. Tuon olen oppinut ihan telkusta! Hesa pitää purkaa ja siirtää asukkaat ympäri Suomea jotta päästään taas terveeseen maalaiseen elinympäristöön.

Opiskelija 4 vuotta, 6 kuukautta sitten 06.04.2011

"Teoriasi ontuu arvoisa Opiskelija, pohjoismaissa ei ole ollut eikä tulle olemaan sosialismia vaan porvarillinen sosiaalisesti painotettu yhteiskuntamuoto joka on kaukana sosialismista."

Ihan sama mitä kiertoilmauksia sinä haluat Pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusteille antaan, mutta sosialismissa sen juuret ovat. Nämä sinun hatusta heitetyt määritelmäsi ovat kyllä ihan hupaisia: "porvarillinen sosiaalisesti painotettu yhteiskuntamuoto", "sosiaalinen porvarismi" jne. Ajattelitko seuraavaksi kokeilla vaikkapa porvarillista sosiaalismia (kahdella a:lla)? :P

"Älä enää jatka harhaanjohtoyrityksiäsi..."

Niin kun sinulla ei oikein ole enää mitään muuta puolustusta kuin yrittää vääristää sanojen merkityksiä ja keksiä uusia määritelmiä, vai?

"...julkihomo ja -lesbo jotta oppisimme pitämään moisia poikkeusyksilöitä normaalin kirjoissa."

Pitihän se arvata, että sinulta löytyy näitäkin mielipiteitä.

"Hesa pitää purkaa ja siirtää asukkaat ympäri Suomea jotta päästään taas terveeseen maalaiseen elinympäristöön."

Kukas ne maataloustuet ja työttömyyskorvaukset sitten maksaa?

J. Alexandesson 4 vuotta, 6 kuukautta sitten 06.04.2011

Työeläkeläisen pitäisi isänmaallisena miehenä perehtyä Suomen poliittiseen ja sosiaalihistoriaan.

Suomalainen hyvinvointivaltio määriteltiin ensimmäisen kerran sosialistien Forssan-puoluekokouksessa. 1960-luvulta alkaen muotoutunut nykyinen hyvinvointimalli noudattaa yllättävän pitkälle Forssan-ohjelmaa. Kaikki sosiaali-, kansanterveys- ja sivistyslakimme ovat saaneet alkunsa vasemmistosta, yksikään ei ole syntynyt oikeiston aloitteesta. Historiallisesti merkittävimmät olivat talvisodan alla säädetyt kansaneläkelaki ja vuosilomalaki, jotka lopullisesti integroivat työväenluokan yhteiskuntaan ja mahdollistivat suomalaisten yhtenäisen puolustuksen Neuvostoliittoa vastaan. Eivät noita lakeja kapitalistit ja kokoomus ehdottaneet - ne pakotettiin niihin. Ja niin ne pakotettiin pelastamaan Suomi yhteistuumin Stalinilta. Merkittävintä oli sosialiemokraatti Tannerin ja talousliberaali Rytin keskusteluyhteys.

Matti Aalto 4 vuotta, 5 kuukautta sitten 22.04.2011

Plakaatti vappumarssille.

Yhdelle puolelle:
Mikä ero on Hitlerin ja Naton sotaretkillä Afriikkaan?

Toiselle puolelle:
Natolla on modernimmat aseet.

Sitä sitten käännellään marssin aikana.

PSillanpää 4 vuotta, 5 kuukautta sitten 04.05.2011

Matti Aalto, tämä tulee vähän myöhään, mutta kuitenkin.

Yhdelle puolelle:
Mikä ero on Neuvostoliiton ja NATOn sotaretkille Afganistaniin?

Toiselle puolelle:
NATOlla modermimmat aseet ja YKn valtuutus.

Sitten ensi Vappuna käännellään marssin aikana kansan hurratessa!

jyrki laukkanen 4 vuotta, 5 kuukautta sitten 04.05.2011

Neuvostoliiton ollessa sodassa naapurimaassaan Afganistanissa USA aseisti ja koulutti talibaanit Pakistanista käsin. CIA:n merkittävänä yhdysmiehenä toimi Osama Bin Laden.
Hänen henkilöllisyyttään käytettiin ilmeisesti sitten hyväksi kun amerikkalaiset räjäyttivät omat WTC-torninsa 3 kpl ja näin saivat nopeasti YK:n jäsenmaiden mielipiteen suosiolliseksi hyökkäykselle Afganistaniin. Nyt amerikkalaiset pommittavat siviilikohteita Pakistanissa. Ja jopa pakistanilaisten "huomaamatta"
hakivat heidän tiedustelupalvelunsa
vuosikausia suojaaman Osama Bin Ladenin. Onko hänet tapettu jää vielä nähtäväksi vai siirsikö CIA hänet täysinpalvelleena eläkkeelle.Ehkä hän tallustelee Burkassaan jossakin Californiassa. Siitä seudusta Bin Ladenit pitävät erikoisesti.

PSillanpää 4 vuotta, 5 kuukautta sitten 05.05.2011

jyrki laukkanen, oletko ajatellut uraa scifi- tai jonain muuna mysteerikirjailijana? Kyllä tämäkin salaliitto/seuraus "viritys" ansaitsisi suuremman lukijakunnan kuin tämä palsta!
"Torniteorioistasi" olen jo sanonut muualla mielipiteeni.

jyrki laukkanen 4 vuotta, 5 kuukautta sitten 05.05.2011

En minä toveri sillanpääasema ole näitä teorioita kehittänyt. Olen vain elämässäni joutunut tilanteisiin, joissa on ollut pakko analysoida hankkimieni tietolähteiden perusteella mistä on tässä globaaliterrorissa kysymys. Asuin 29 vuotta eräässä kehitysmaassa Etelä-Amerikassa,jossa käytiin matalan intensiteetin terrorismin vastaista konfliktia vuodet 1980 - 1992. Kun saa narun päästä kiinni niin uteliaisuus kasvaa ja jokamiehen liikuttava usko uutisiin ja tiedotusvälineisiin järkyttää. Kokemus asua sotatoimialueen keskellä vuosikausia opetti Siperiaakin paremmin mistä on USA:n ulkopolitiikan ainekset tehty. Tässä selitys miksi minusta maailma on vielä Scifi-tarinoita mielikuvituksellisempi paikka. Tai toveri Pelle Miljoonaa lainatakseni: Maailma on totta. Ja miksi totuus peitetään ja heitetään mereen.

Matti Aalto 4 vuotta, 5 kuukautta sitten 05.05.2011

Hyökkäystä Libyaan on luonnehdittu myös ristiretkeksi.

Se onkin oikein hyvin perusteltua Saif Al-Arabin ja kolmen Gaddafin lapsenlapsen surman jälkeen sillä sanoohan kristittyjen Jumala: "Minä olen kiivas koston jumala joka kostaa isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen.

Ymmärränkö oikein jos ymmärrän että tuota ristiretkeä aiotaan jatkaa niin kauan kunnes kosto saadaan ulotettua neljänteen polveen?

Olisi hyvä kuulla länsimaisen valtaeliitin uskonnollisten johtajien lausuntoja nimenomaan tästä asiasta.

PSillanpää 4 vuotta, 5 kuukautta sitten 07.05.2011

Matti Aalto, turha tähän on Raamatunlauseita vetää mukaan, sinänsä sitäkin kirjaa olisi hyvä välillä lukea "Pääoman" lisäksi. Libyassa on vain menossa kansasta alkanut vanhojen diktaattoreiden vaihto kuten Tunisiassa, Egytptissä tai mikä on myös Syyriassa ja muissakin arabimaissa käynnissä. Gaddafi ei vain "halua" luopua vallasta ja minimoidakseen kansanmurhan YK on antanut valtuutuksen tiettyihin sotatoimiin häntä ja palkkasotilaitaan? vastaan!
Sinänsä mielenkiintoista/ihmeellistä, että Syyriasta saamme joka päivä kuulla muutaman kymmenen ihhmisen tulleen ammutuksi sotilaiden toimesta, eikä meillä kukaan ole huolissaan veritöistä!

jyrki laukkanen 4 vuotta, 5 kuukautta sitten 07.05.2011

Eiköhän YK:n jäsenmaiden ja turvallisuusneuvoston jäsenien mahdollisuudet olla eri mieltä USA:n poliittisten tavoitteiden kanssa ole aikalailla rajalliset. Taloudelliset siteet ovat nykyään niin lujasti verkostoituneessa maailmassa estämässä kritiikin esilletulon YK-ssa. Täytyy muistaa, että kun Suomi halusi aikoinaan tehdä valituksen Kansainliitolle 1939 Neuvostoliiton hyökkäyksestä oli kyseinen organisaatio jo lähes lakannut olemasta.
YK:ta ei kannata pitää minään viattomana maailman kansojen parasta ajattelevana yhteisönä vaan pikemminkin mafiapomojen kokoontumispaikkana Manhattanilla Wall Streetin naapurissa, jolta kadulta maailmaa todellisuudessa hallitaan.

PSillanpää 4 vuotta, 5 kuukautta sitten 07.05.2011

jyrki laukkanen, YK nyt vain on ainoa järjestö, jossa kaikki maailman valtiot ovat jäseninä! Tietysti joillain valtioilla on siellä enemmän valtaa (VETO-oikeus), mutta keksi parempi järjestö! Punaisella Torillako sen pitäisi olla, että olisit tyytyväinen sijaintiin?

Matti Aalto 4 vuotta, 5 kuukautta sitten 07.05.2011

Jyrki Laukkanen:
"YK:ta ei kannata pitää minään viattomana maailman kansojen parasta ajattelevana yhteisönä vaan pikemminkin mafiapomojen kokoontumispaikkana Manhattanilla Wall Streetin naapurissa, jolta kadulta maailmaa todellisuudessa hallitaan."

Näin on. Jotain tarttis tehrä.

PSillanpää 4 vuotta, 5 kuukautta sitten 09.05.2011

jyrki laukkanen, onko SKPn tulevat iskulauseet; "NATO torjuttava ja irti YKsta, rahamafian käsikassarasta"? Aijemmin jo kysyin, mutta kun en ole saanut vastausta! Mitä YKn tilalle???

jyrki laukkanen 4 vuotta, 5 kuukautta sitten 09.05.2011

Kysymykseesi Sillanpää en voi vastata kun en ole SKP:n jäsen ja näin ollen en pääse vaikuttamaan näihin iskulauseideoihin.
Natoon liittyminen merkitsisi maamme joutumista taas kerran potentiaaliseksi puskurivaltioksi. Niinpä kannattaisi tehdä uusi YYA-sopimus , jolla maamme sitoutuisi puolustamaan rajojaan ja turvaamaan , ettei maatamme käytettäisi USA:n ja sen kanssa liittoutuneiden maiden sillanpääasemana tai läpikulkualueena mahdollisessa hyökkäyksessä Venäjälle. Sitten kun Venäjä on liittynyt Natoon niin silloin voimme me myöskin tehdä samoin.
Naton toiminta viime aikoina on ollut puhtaasti hyökkäystoimintaa ja ylikansallisten yritysten tulevien toimintamaiden kuritusta hyvinkin kaukana Pohjoisen Atlantin alueelta. Naton johtavalla maalla on sotilaallista toimintaa ainakin 70 maassa. Ja siksipä YK alkaa olla paatuneiden pelureiden shakkilauta.
YK:n siirto kauemmaksi Wall Streetiltä voisi ollaa hyvä idea loitontaen suuren rahapelin pelaajat poliittisissa vastuissa olevista maidensa edustajista.

Ohje

  • Sähköpostiosoite tulee vain tiedonantaja.fi:n toimittajan tietoon.
  • Kommentit mieluiten omalla nimellä.
  • Maksimipituus on 2000 merkkiä.
  • Kommentti tulee näkyviin heti kun toimitus sen vahvistaa.
  • Toimitus pitää roskapostit poissa keskustelusta.
  • Tiedonantaja-lehti ja TA-Tieto Oy eivät vastaa keskusteluissa esitetyistä mielipiteistä.
  • Toimitus voi muokata, siirtää tai hylätä viestejä, jotka poikkeavat keskustelujen aiheesta tai sisältävät kyseenalaista materiaalia.
  • Kommentteja voidaan julkaista lehden sivuilla toimituksen harkinnan mukaan.
Tiedonantaja-festivaali avaa maailmanlaajuisen kapitalismin vastaisen toimintaviikon

2.10. 2015 – Marko Korvela

Tavoitteena rasismista vapaa Suomi

1.10. 2015 – Marko Korvela

SAK nielee hallituksen ja elinkeinoelämän propagandan

24.9. 2015 – Marko Korvela

Hallituksen budjettiesitys on suora hyökkäys työväenliikettä vastaan

18.9. 2015 – Tiedonantaja

Hallitus polkee työläisiä ja perustuslakia

11.9. 2015 – Marko Korvela

Fasismia kaduilla ja kabineteissa

6.8. 2015 – Marko Korvela

Jos haluat rauhaa, valmistaudu rauhaan

26.6. 2015 – Marko Korvela

Leikkaushallitus antaa markkinoille vapaat kädet

5.6. 2015 – Marko Korvela

Hallitus antaa rikkaille ja leikkaa muilta

29.5. 2015 – Marko Korvela

Vasemman laidan lehtikenttä supistuu entisestään

21.5. 2015 – Marko Korvela

Ay-liike kaipaa ryhtiliikettä

30.4. 2015 – Marko Korvela

Turhia kuolemia Linnake-Euroopan rajoilla

24.4. 2015 – Marko Korvela

Vaalikentillä tarvitaan nyt kaikkia

9.4. 2015 – Marko Korvela

Julkisten palvelujen puolesta

2.4. 2015 – Marko Korvela

Maailman sosiaalifoorumi tukee Tunisian demokraattista kehitystä

23.3. 2015 – Marko Korvela

Työaikaa lyhyemmäksi!

10.3. 2015 – Tiedonantaja

Viron demokratia surkeassa jamassa

10.3. 2015 – Marko Korvela

Vammaisten oikeudet ja palvelut kuntoon

5.3. 2015 – Marko Korvela

Politiikassa on nyt politiikkaa

20.2. 2015 – Tiedonantaja

Eduskunnassa on SKP:n mentävä aukko

6.2. 2015 – Marko Korvela

Lännen kaksinaismoralismi ja terrorismin lietsonta

16.1. 2015 – Marko Korvela

Kuuban ja Yhdysvaltain välien parantuminen joulun hyvä uutinen

19.12. 2014 – Marko Korvela

Sosialismi on in

12.12. 2014 – Marko Korvela

Suomeen tarvitaan sukupuolineutraali avioliittolaki

27.11. 2014 – Marko Korvela

Kulttuurimarxismin syöpä ja perussuomalaiset fobiat

30.10. 2014 – Marko Korvela

Hongkongin sateenvarjoprotestit

12.10. 2014 – Marko Korvela

Julkea hyökkäys hyvinvointivaltiota vastaan

3.10. 2014 – Marko Korvela

Edelleen ei ydinvoimaa

19.9. 2014 – Marko Korvela

Ruotsi ottamassa askeleen vasemmalle

14.9. 2014 – Marko Korvela

Kommunistit aito uhka Ukrainan oligarkeille

9.8. 2014 – Marko Korvela

Sote-eliitin vallankaappaus

1.7. 2014 –

Kokoomuksen kurssi oikealle

1.7. 2014 –

Kultarannan keskustelut

1.7. 2014 –

Ääni SKP:n listalle on ääni eurooppalaiselle radikaalivasemmiston muutosliikkeelle

22.5. 2014 – Marko Korvela

Poliisin ylimitoitetut toimet vappuna tuomittava

8.5. 2014 – Marko Korvela

Sananvapauden loukkaaminen on aina vakava asia

30.4. 2014 – Marko Korvela